T: + 48 500 415 527 | 

Wykaz towarów podlegających kontroli w ramach tzw. pakietu przewozowego.

Wykaz towarów podlegających kontroli w ramach tzw. pakietu przewozowego.

Poniżej przedstawiamy wykaz kodów PKWiU oraz CN podlegających kontroli w ramach systemu monitorowania drogowego przewozu towarów, na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 1-3 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów.

Zwracamy uwagę na kilka istotnych wyjaśnień Krajowej Administracji Skarbowej:

Beton gotowy do wylania jest klasyfikowany pod kod 3824. Z kodu CN 3824 obowiązkowi zgłoszenia podlegają towary, które mogą być też wyrobami akcyzowymi w rozumieniu ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 43, z późn. zm.). Wyroby akcyzowe to te, klasyfikowane do kodów CN 3824 90 91 i oraz 3824 90 97.

Sam towar o kodzie CN 2710 podlega zgłoszeniu do systemu SENT. Beton komórkowy należy zaklasyfikować i wtedy można określić, czy podlega zgłoszeniu do systemu SENT. W sprawie prawidłowej klasyfikacji wyrobu można się zwrócić do Krajowej Informacji Skarbowej (http://www.mf.gov.pl/krajowa-administracja-skarbowa/kontakt/krajowa-informacja-skarbowa) lub do Głównego Urzędu Statystycznego.

O kodzie CN lub PKWiU decyduje klasyfikacja wyrobu, a nie klasyfikacja poszczególnych jego składników. Zatem, jeżeli produkty dodatkowe, objęte obowiązkiem zgłoszenia, znajdują się w produktach głównych, nie podlegają one zgłoszeniu.

Jednocześnie wskazujemy, że Minister Rozwoju i Finansów skorzystał ze swojego uprawnienia, o którym mowa w art. 3 ust. 11 ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów i na podstawie rozporządzenia z dnia 13 czerwca 2017 r. rozszerzył katalog towarów o następujące pozycje:

1) towary objęte podkategoriami Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług od 10.41.21 do 10.41.29 (oleje roślinne surowe), podkategoriami od 10.41.51 do 10.41.60 (oleje rafinowane, z wyłączeniem pozostałości) oraz podkategorią 10.62.14 (olej kukurydziany),

2) towary objęte pozycjami Nomenklatury Scalonej:

  1. a) od 1507 do 1516 i
  2. b) 1517, z wyłączeniem margaryny oraz margaryny płynnej

– jeżeli masa brutto przesyłki przekracza 500 kg lub jej objętość przekracza 500 litrów.

Rozporządzenie nie znajduje zastosowania do towarów:

1) przewożonych przez operatorów pocztowych w paczkach pocztowych w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1113, 1250, 1823 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 1128);

2) objętych procedurą celną tranzytu, składowania, odprawy czasowej, przetwarzania, wywozu albo powrotnym wywozem;

3) przemieszczanych w ramach procedury zawieszenia poboru akcyzy z zastosowaniem systemu, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 26 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 43, 60 i 937);

4) przewożonych w opakowaniach jednostkowych nie większych niż 26 kg albo 26 litrów.

Rozporządzenie wejdzie w życie w dniu 22 września 2017 r. i od tej daty będzie obowiązywał obowiązek zgłoszenia również wskazanych produktów stanowiących oleje i tłuszcze zwierzęce i roślinne.

Wykaz nowych towarów objętych obowiązkiem zgłoszenia:

PKWiU:

10.41.21               Olej z orzeszków ziemnych surowy

10.41.21.0           Olej z orzeszków ziemnych surowy

10.41.22               Oliwa z oliwek surowa

10.41.22.0           Oliwa z oliwek surowa

10.41.23               Olej słonecznikowy surowy

10.41.23.0           Olej słonecznikowy lub olej z krokosza barwierskiego, surowe

10.41.24               Olej z rzepaku, rzepiku i gorczycy, surowy

10.41.24.0           Olej z rzepaku, rzepiku i gorczycy, surowy

10.41.25               Olej palmowy surowy

10.41.25.0           Olej palmowy surowy

10.41.29               Pozostałe surowe oleje roślinne

10.41.51               Olej sojowy i jego frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie

10.41.51.0           Olej sojowy i jego frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie

10.41.52               Olej z orzeszków ziemnych i jego frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie

10.41.52.0           Olej z orzeszków ziemnych i jego frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie

10.41.53               Oliwa z oliwek i jej frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie

10.41.53.0           Oliwa z oliwek i jej frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie

10.41.54               Olej słonecznikowy i jego frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie

10.41.54.0           Olej słonecznikowy lub olej z krokosza barwierskiego i ich frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie

10.41.55               Olej z nasion bawełny i jego frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie

10.41.55.0           Olej z nasion bawełny i jego frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie

10.41.56               Olej z rzepaku, rzepiku i gorczycy oraz ich frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie

10.41.56.0           Olej z rzepaku, rzepiku i gorczycy oraz ich frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie

10.41.57               Olej palmowy i jego frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie

10.41.57.0           Olej palmowy i jego frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie

10.41.58               Olej kokosowy i jego frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie

10.41.58.0           Olej kokosowy i jego frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie

10.41.59               Pozostałe oleje i ich frakcje, rafinowane, ale nie modyfikowane chemicznie; stałe tłuszcze roślinne oraz pozostałe oleje roślinne (z wyłączeniem oleju kukurydzianego) oraz ich frakcje, gdzie indziej niesklasyfikowane, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie

10.41.59.0           Pozostałe oleje i ich frakcje, rafinowane, ale nie modyfikowane chemicznie; stałe tłuszcze roślinne oraz pozostałe oleje roślinne (z wyłączeniem oleju kukurydzianego) oraz ich frakcje, gdzie indziej niesklasyfikowane, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie

10.41.6 OLEJE I TŁUSZCZE ROŚLINNE LUB ZWIERZĘCE ORAZ ICH FRAKCJE UWODORNIONE, ESTRYFIKOWANE, ALE DALEJ NIEPRZETWORZONE

10.62.14               Olej kukurydziany

Nomenklatura Scalona (CN):

1507 – Olej sojowy i jego frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie

1508 – Olej z orzeszków ziemnych i jego frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie

1509 – Oliwa i jej frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie

1510 – Pozostałe oleje i ich frakcje, otrzymywane wyłącznie z oliwek, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie, włącznie z mieszaninami tych olejów lub ich frakcji z olejami lub frakcjami objętymi pozycją 1509

1511 – Olej palmowy i jego frakcje, nawet rafinowany, ale niemodyfikowany chemicznie

1512 – Olej z nasion słonecznika, z krokosza barwierskiego lub z nasion bawełny i ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie

1513 – Olej kokosowy (z kopry), olej z ziaren palmowych lub olej babassu i ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie

1514  – Olej rzepakowy, rzepikowy lub gorczycowy oraz ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie

1515 – Pozostałe ciekłe tłuszcze i oleje roślinne (włącznie z olejem jojoba) i ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie

1516 – Tłuszcze i oleje, zwierzęce lub roślinne i ich frakcje, częściowo lub całkowicie uwodornione, estryfikowane wewnętrznie, reestryfikowane lub elaidynizowane, nawet rafinowane, ale dalej nieprzetworzone

1517 – Margaryna; jadalne mieszaniny lub produkty z tłuszczów lub olejów, zwierzęcych lub roślinnych, lub z frakcji różnych tłuszczów lub olejów, z niniejszego działu, inne niż jadalne tłuszcze lub oleje lub ich frakcje, objęte pozycją 1516, z wyłączeniem margaryny oraz margaryny płynnej.

Wykaz towarów podlegających kontroli w ramach tzw pakietu przewozowego

Radca Prawny Marek Kliś

DZIAŁ PRAWNY KANCELARII TRANSPORTOWEJ KOBENKontynuując wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookie. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close