Wzmożone kontrole płacy minimalnej w Austrii

W ostatnim czasie można zauważyć intensywne kontrole płacy minimalnej na terenie Austrii. Organ austriacki – w tym wypadku policja finansowa i starostwo, dokonują kontroli również w przedsiębiorstwie, wzywając polskie firmy transportowe do dostarczenia dokumentacji, potwierdzającej przestrzeganie austriackiej Ustawy o zapobieganiu dumpingowi płacowemu i socjalnemu, zgodnie z treścią której, płaca minimalna i pozostałe obowiązki związane z delegowaniem pracowników obowiązują firmy transportowe wykonujące transport towarów i przewóz osób z załadunkiem/rozładunkiem na terytorium Austrii.

Przypominamy, iż w przypadku wykonywania przewozu na terenie Austrii, w pojeździe powinny znajdować się następujące dokumenty:

  • Zgłoszenie oddelegowania ZKO 3T (względnie udostępnione podczas kontroli w formie elektronicznej);
  • Potwierdzenie ubezpieczenia A1;
  • Umowa o pracę (przetłumaczona na język niemiecki lub angielski).

W przypadku kontroli przedsiębiorstwa, organ żąda przedstawienia poniżej wymienionych dokumentów:

  • Zapisy czasów pracy.
  • Dokumentację płacową (sporządzoną w języku niemieckim/przetłumaczoną na język niemiecki).
  • Dowody wypłaty wynagrodzenia, lub potwierdzenia przelewu bankowego (dopuszczalne w języku urzędowym innym niż niemiecki, o ile będą zawierały informacje o okresie wynagrodzenia, wynagrodzeniu i odbiorcy sformułowane w sposób zrozumiały dla organu kontrolnego).
  • Dokumentację dotyczącą zaszeregowania (np. wykształcenie).
  • Ustalenia dotyczące wynagrodzenia (np. dodatki, koszty podróży, rekompensaty, składki ubezpieczeniowe, sytuacja rodzinna, zapisy o urlopie), listy płac, karty podatkowe, za/-wymeldowania do ubezpieczenia chorobowego, zapisy nadgodzin, prowizji, pracy na akord i innych podstaw wynagrodzenia zależnego od wydajności.

Autor: Dział Prawny Kancelaria Transportowa KOBENKontynuując wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookie. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close