Zatrudnienie cudzoziemca bez testu rynku pracy.

Zatrudnienie cudzoziemca bez testu rynku pracy.

Od 1 lipca 2018 r. obowiązuje nowy wykaz zawodów, w przypadku których, możliwe jest zatrudnienie cudzoziemca na podstawie zezwolenia wydawanego przez wojewodę, bez konieczności uzyskania tzw. testu rynku pracy, czyli informacji starosty właściwego ze względu na główne miejsce wykonywania pracy przez  cudzoziemca o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych firmy siłami lokalnego rynku pracy.

[signinlocker id=”18775″]

Nowy wykaz obejmuje również kierowców autobusów oraz kierowców samochodów ciężarowych.

Dodatkowo zwolnienie od konieczności uzyskania informacji starosty stosowane będzie także w przypadku zezwoleń na pobyt czasowy i pracę, tj. zezwoleń jednolitych.  Przy czym nie wystarczy sama chęć pracy w zawodzie – cudzoziemiec musi posiadać odpowiednie kwalifikacje do pracy w zawodzie określonym w wykazie.

DZIAŁ PRAWNY

KANCELARII TRANSPORTOWEJ KOBEN

Rozporządzenie zmieniające wraz z wykazem zawodów można znaleźć tutaj.

[/signinlocker]

Tags:


Kontynuując wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookie. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close