, Zmiany w transporcie drogowym od 3 września 2018 r.

Zmiany w transporcie drogowym od 3 września 2018 r.

Zmiany w transporcie drogowym od 3 września 2018 r. Zapowiadane zmiany ustawy o transporcie drogowy oraz ustawy o tachografach wejdą w życie 3 września 2018 r.

W dniu 3 sierpnia 2018 r. nastąpiła publikacja przedmiotowych aktów prawnych w Dziennikach Urzędów.
W związku z tym, większość przepisów zacznie obowiązywać 3 września 2018 r., po upływie 30-dniowego terminu vacatio legis.

Najważniejsze zmiany dotyczą taryfikatora, który zostanie dostosowany do unijnego rozporządzenia 403/2016 i będzie zawierał kwalifikację poszczególnych naruszeń w przewozie drogowym (PN – poważne naruszenie, BPN – bardzo poważne naruszenie, NN – najpoważniejsze naruszenie).

Dodatkowo wzrośnie maksymalna kara dla przedsiębiorcy podczas kontroli drogowej z 10000 zł do 12000 zł.

Istotną kwestią jest zmiana trybu nakładania kar na osoby zarządzające transportem z wykroczeniowego na administracyjny.

Maksymalna kara za wszystkie naruszenia dla osoby zarządzającej również się zmieni i będzie wynosić 3000 zł.

W ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym wprowadzono również zmiany polegające na:

dodaniu definicji „operacji transportu intermodalnego” oraz definicji „wysyłającego”;
obowiązków wysyłającego i przewoźnika drogowego w przypadku wykonywania operacji transportu intermodalnego oraz sankcji w przypadku niewykonania tych obowiązków;
uzupełnieniu i doprecyzowaniu przepisów dotyczących funkcjonowania krajowego rejestru elektronicznego przedsiębiorców transportu drogowego;
wprowadzeniu przepisów dotyczących kontroli masy pojazdu, przekazywania przez uprawnione organy danych o przeprowadzanych kontrolach mas pojazdów oraz przekazywania przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego do Komisji Europejskiej danych o przeprowadzonych kontrolach mas pojazdów;

Z kolei w ustawie o tachografach z dnia 5 lipca 2018r. zawarte zostały przepisy dotyczące wydawania, przedłużania oraz wymiany kart do tachografów cyfrowych oraz praw i obowiązków podmiotu wydającego karty.

Zawiera również przepisy na podstawie, których tworzy się ewidencję kart do tachografów cyfrowych.

Ponadto, ustawa określa zadania organów administracji publicznej i innych podmiotów w sprawach tachografów stosowanych w transporcie drogowym oraz reguluje warunki prowadzenia działalności w zakresie instalacji, sprawdzenia, przeglądów i napraw tachografów.

Celem regulacji jest zwiększenie skuteczności i sprawności systemu tachografów oraz zapewnienie lepszego egzekwowania przepisów socjalnych w transporcie drogowym.

Zmiana ustawy o tachografach prawdopodobnie zacznie obowiązywać od 20 września 2018 r., natomiast zmiana dotycząca ustawy o transporcie drogowym -od dnia 27 września 2018 r. (przewidywana data ogłoszenia ustawy o tachografach została wyznaczona na 21 sierpnia 2018r., a ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw na 28 sierpnia. 2018r.; większość przepisów ma wejść w życie po upływie 30 dni od dnia ich ogłoszenia).

DZIAŁ PRAWNY

KANCELARII TRANSPORTOWEJ KOBENKontynuując wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookie. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close