Kancelaria transportowa

Wzrost płacy minimalnej w Niemczech w 2020 r.

Wzrost płacy minimalnej w Niemczech w 2020 r.

Od 1. stycznia 2020 roku, wzrosła płaca minimalna w Niemczech z 9,19 euro, na 9,35 euro na godzinę. Należy przypomnieć, że w Niemczech płaca minimalna (der Mindestlohn) obowiązuje od 1 stycznia 2015 roku i wynosiła wtedy 8,50 euro na godzinę. Dwa lata później wzrosła do 8,84 euro, a w 2019 roku, do 9,19 euro za godzinę.

Od 1 stycznia 2018 r. obowiązuje ona we wszystkich branżach bez wyjątku. Oznacza to, że stawki minimalnego wynagrodzenia w układach zbiorowych pracy w poszczególnych branżach, które są niższe niż obowiązujące wynagrodzenie minimalne, niejuż dozwolone.

Zasadniczo ustawowa płaca minimalna dotyczy wszystkich pracowników w wieku powyżej 18 lat, w tym emerytów, pracowników zagranicznych, pracowników sezonowych, pracowników delegowanych do Niemiec i dorosłych studentów.

Ustawowa płaca minimalna: jakie są kary?

W przypadku wykrytych wykroczeń, może zostać nałożona na pracodawcę kara grzywny w wysokości do 500 000 euro, jak również w każdym przypadku, pracodawca jest zobowiązany do dokonania zaległych wpłat na fundusze zabezpieczenia społecznego. W takim przypadku, firma ponosi w pełni koszty składek ubezpieczeniowych pracodawcy i pracownika.

Poszkodowani pracownicy, mogą do trzech lat z mocą wsteczną, ubiegać się o zwrot należnego im wynagrodzenia minimalnego.

Scroll to Top