Kancelaria transportowa

Dania – wzrost kar za odbiór 45-godzinnego odpoczynku w kabinie

Dania – wzrost kar za odbiór 45-godzinnego odpoczynku w kabinie

Duński minister transportu Benny Engelbrecht ogłosił surowsze kary dla kierowców ciężarówek, którzy spędzają w kabinie pojazdu cotygodniową przerwę, przewidzianą przez przepisy unijne. Wysokość dotychczasowych mandatów została zwiększona 10-krotnie.

Zmiany weszły w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. Celem jest poprawa warunków pracy kierowców i walka z nieuczciwą konkurencją.

Przepisy zatwierdzone przez parlament w przypadku nieprzestrzegania przepisów dotyczących czasu pracy przewidują karę w wysokości:

– 10 000 koron (ok. 1340 euro) dla kierowcy i

– 20 000 koron (ok. 2027 euro) dla przedsiębiorcy transportowego.

Zaostrzenie duńskich kar w zakresie odpoczynku kierowców zostało pozytywnie przyjęte przez duńską federację transportową DTL. Szef federacji Erik Ostergaard wskazał, że wzrost kar jest bezpośrednim sygnałem kategorycznego braku akceptacji tego rodzaju naruszeń przez władze. Rząd duński opowiada się za tym, aby kierowcy ciężarówek mieli lepsze warunki pracy i lepsze środowisko, w którym nie będą mogli zostać przez pracodawcę zmuszeni do spędzania nocy w pojazdach.

 

Dział Prawny Koben sp. z o.o.

Scroll to Top