Kancelaria transportowa

Brexit

Brexit

W związku z planowanym na dzień 31 stycznia 2020 r. wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej w brytyjskiej Izbie Gmin odbyło się kolejne głosowanie nad umową brexitową. Zgodnie z wynikiem głosowania 330 posłów opowiedziało się za akceptacją treści umowy, przeciw głosowało zaś 231 członków Izby. Znaczący wpływ na taki rezultat miały wyniki grudniowych wyborów, które ukształtowały rozkład sił i przewagę partii konserwatywnej w Izbie Gmin.

Na dzień dzisiejszy umowa została przekazana do analizy Izbie Lordów, która może zaproponować zmiany w jej treści i z powrotem przekazać ją do weryfikacji przez Izbę Gmin. Przyjęcie ustawy do brytyjskiego porządku prawnego jest konieczne do przeprowadzenia brexitu umownego w wyznaczonym za porozumieniem z organami unijnymi terminie do 31 stycznia 2020 r.

Procedowana w organach brytyjskich umowa uchyla między innymi ustawę, na mocy której Wielka Brytania stała się członkiem Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej z zastrzeżeniem jej obowiązywania do końca okresu przejściowego. Dokument reguluje również kwestię rozliczeń pomiędzy Unią Europejską a Wielką Brytanią oraz odnosi się do krytykowanej przez Borisa Johnsona kwestii jurysdykcji Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nad Zjednoczonym Królestwem.

Po 31 stycznia 2020 r. swój bieg rozpocząć ma co najmniej 11-miesięczny okres przejściowy, który strony przeznaczyć mają na negocjację nowych porozumień i umów handlowych zastępujących regulacje wewnątrzunijne. Premier Zjednoczonego Królestwa Boris Johnson zapewnił, że nie przewiduje przedłużania okresu przejściowego i planuje zawrzeć odpowiednią umowę handlową do 31 grudnia 2020.

W okresie przejściowym Wielka Brytania nie będzie już formalnie członkiem Unii Europejskiego, ale nadal będzie uczestniczyć w jednolitym rynku europejskim, co wskazuje na zachowanie swobody przepływu osób oraz postanowień unii celnej.

Dział Prawny Koben sp. z o.o.

Scroll to Top