Kancelaria transportowa

Holandia – zmiany w delegowaniu pracowników

Holandia – zmiany w delegowaniu pracowników

Od 1 marca 2020 r. w życie wchodzą holenderskie przepisy dotyczące delegowania i zgłaszania pracowników mających wykonywać pracę na terenie Królestwa Niderlandów. Ustawa WagwEU dostosowuje holenderskie prawo do wymogów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/957 z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniającej dyrektywę 96/71/WE dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług.

Zgłoszenia dokonywać będzie można za pośrednictwem portalu internetowego https://www.postedworkers.nl/online-melden, a obowiązek zgłoszenia pracownika delegowanego przez portal holenderski ma zastosowanie do delegowania do pracy rozpoczynającej się od 1 marca 2020 r. włącznie. System pierwotnie funkcjonować miał od 1 lutego 2020 r., jednak z informacji uzyskanych od holenderskiego inspektoratu SZW wynika, że ze względu na dalsze prace techniczne witryna zostanie uruchomiona w dniu 10 lutego 2020 r.

Nowe holenderskie przepisy dotyczące delegowania definiują pracownika delegowanego jako pracownika, który wykonuje pracę tymczasową w Holandii w ramach międzynarodowego świadczenia usług na podstawie umowy o pracę i który zwykle nie wykonuje pracy w Holandii ani nie ma w niej siedziby. Zgodnie z ustawą pracodawca zagraniczny to firma, która zatrudnia personel zgodnie z umową o pracę.

Pracownicy delegowani będą mieli prawo do minimalnych warunków zatrudnienia regulowanych przez prawo holenderskie, takich jak:

 • płaca minimalna;
 • wystarczające godziny odpoczynku;
 • bezpieczne warunki pracy;
 • równe traktowanie mężczyzn i kobiet;
 • minimalna liczba płatnych dni wolnych.

Zagraniczni pracodawcy delegujący pracownika nabędą nowych obowiązków wobec organów holenderskich:

 • obowiązek udostępniania niektórych dokumentów w holenderskim miejscu pracy pracownika delegowanego. Są to umowy o pracę, paski wynagrodzeń, podsumowania godzin pracy, formularze A1 i dowód wypłaty wynagrodzenia;
 • obowiązek informacyjny: obowiązek przekazania inspektoratowi SZW (holenderski organ ds. zatrudnienia) na żądanie wszelkich informacji niezbędnych do realizacji postanowień WagwEU;
 • obowiązek wyznaczenia osoby kontaktowej w Holandii, do której inspektorat SZW może się zwrócić i która działa jako punkt kontaktowy;
 • obowiązek powiadomienia: od 1 marca 2020 r. Pracodawcy za granicą są zobowiązani do zgłoszenia swojej pracy w Holandii za pośrednictwem holenderskiego internetowego portalu.

Jeżeli pracodawca zagraniczny nie będzie przestrzegał ustawowych obowiązków, Inspektorat SZW będzie mógł nałożyć odpowiednią grzywnę.

Jakie informacje są konieczne do zgłoszenie delegowania?

Pracodawca zagraniczny lub osoba prowadząca działalność na własny rachunek (osoba samozatrudniona) musi zgłosić za pośrednictwem internetowego portalu następujące informacje:

Pracodawca zagraniczny:

 • tożsamość osoby składającej powiadomienie;
 • dane twojej firmy;
 • Twoja osoba kontaktowa w Holandii, zgodnie z art. 7 WagwEU;
 • tożsamość klienta (usługobiorcy);
 • sektor, w którym będziesz pracował w Holandii (zgodnie z klasyfikacją holenderską https://www.kvk.nl/download/Standaard%20Bedrijfsindeling%202008%20versie%202018%20(Engels)_tcm109-451911.pdf)
 • adres / miejsce, w którym praca będzie wykonywana;
 • oczekiwany czas pracy;
 • tożsamość osoby odpowiedzialnej za wypłatę wynagrodzenia;
 • tożsamość pracownika (pracowników), którzy przyjeżdżają tymczasowo do pracy w Holandii;
 • posiadanie deklaracji A1 lub innego rodzaju dowodu wskazującego, gdzie opłacane są składki na ubezpieczenie społeczne twojego pracownika (pracowników), ze względu na składkę na odpowiedni system zabezpieczenia społecznego.

Osoba prowadząca działalność na własny rachunek ma obowiązek zgłosić:

 • swoją tożsamość;
 • dane firmy;
 • tożsamość klienta (usługobiorcy);
 • sektor, w którym wykonywana będzie praca w Holandii (zgodnie z klasyfikacją holenderską);
 • adres / miejsce, w którym praca będzie wykonywana;
 • oczekiwany czas pracy;
 • tożsamość osoby odpowiedzialnej za wypłatę wynagrodzenia;
 • posiadanie deklaracji A1 lub innego rodzaju dowodów wskazujących, gdzie opłacane są składki na ubezpieczenie społeczne, ze względu na składkę na odpowiedni system zabezpieczenia społecznego.

Szczegółowe informacje dotyczące danych koniecznych do zgłoszenia zawierają udostępnione przez organy holenderskie checklisty:

https://english.postedworkers.nl/faq/documents/publications/2019/12/14/checklist-employers-abroad

https://english.postedworkers.nl/faq/documents/publications/2019/12/14/checklist-self-employed-persons

W sektorze transportu istnieją jednak pewne wyjątki od zasad powiadamiania. Delegowanie pracowników w zakresie drogowego transportu towarowego można zgłaszać za pomocą „ONE-YEAR notification” (roczne zgłoszenie). Obowiązkowi zgłoszenia podlega jedynie kabotaż oraz transport międzynarodowy. Zgłoszenia dokonać może pracodawca zagraniczny albo osoba samozatrudniona z wyłączeniem następujących grup przewozów (zgodnie z klasyfikacją holenderską):

49.1 Pasażerski transport kolejowy (nie tramwajem ani metrem);

49.2 Kolejowy transport towarowy;

49.3 Transport drogowy osób;

49.4 Drogowy tranzytowy transport towarowy;

50 Transport wodny;

51 Transport lotniczy;

53 Działalność pocztowa i kurierska.

Zgłoszenie całoroczne nie wymaga podania tożsamości usługobiorcy!

W odniesieniu do dokumentów osobistych kierowcy koniecznych do wykonywania pracy na terenie Holandii – obywatelom państw UE wystarczy paszport krajowy lub dowód osobisty. Pracownicy spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii muszą posiadać oprócz paszportu krajowego, zezwolenia na pobyt i zezwolenia na pracę w kraju EOG, w którym zazwyczaj pracują, ważne przez co najmniej cały okres ich delegowania do Holandii.

Kto może być osobą kontaktową i jaka jest jej rola?

Osoba kontaktowa to punkt kontaktowy dla pracodawcy zagranicznego lub osoby prowadzącej działalność na własny rachunek w Holandii, dlatego musi on być obecny w Holandii, aby odpowiedzieć na ewentualne pytania dotyczące delegacji z Inspektoratu SZW.

Osoba kontaktowa musi być również upoważniona do wysyłania i odbierania dokumentów dotyczących delegowania. Osobami kontaktowymi mogą być tylko osoby fizyczne. Pracownik delegowany może pełnić funkcję osoby kontaktowej, pod warunkiem, że jest on dostępny przez cały okres służby w Holandii, aby odpowiedzieć na ewentualne pytania z Inspektoratu SZW.

Scroll to Top