Kancelaria transportowa

zmiany w systemie delegowania w Holandii

zmiany w systemie delegowania w Holandii

W dniu 1 marca 2020 r. w życie weszły holenderskie przepisy dotyczące delegowania i zgłaszania pracowników mających wykonywać pracę na terenie Królestwa Niderlandów.

Na przestrzeni ostatnich dni zmodyfikowany został system przeznaczony do delegowania pracowników do pracy na terenie Holandii. W chwili obecnej, w przeciwieństwie do poprzedniej wersji systemu, nie ma obowiązku wprowadzania adresu osoby kontaktowej na terenie Holandii.

Aby dokonać zgłoszenia w sektorze transportu można skorzystać z opcji „ONE-YEAR Notification”. Takie zgłoszenie, ze względu na jego specyfikę nie wymaga wskazania danych usługobiorcy holenderskiego. Jak już wiadomo zgłoszenia dokonać można za pośrednictwem portalu internetowego https://www.postedworkers.nl/online-melden.

Jakie informacje obecnie konieczne są do zgłoszenie delegowania?

Pracodawca zagraniczny lub osoba prowadząca działalność na własny rachunek (osoba samozatrudniona) musi zgłosić za pośrednictwem internetowego portalu następujące informacje:

Pracodawca zagraniczny:

 • tożsamość osoby składającej powiadomienie (imię, nazwisko, płeć, data urodzenia, narodowość, PESEL, numer telefonu, adres e-mail);
 • dane podmiotu będącego pracodawcą (firma, kraj siedziby, NIP, adres);
 • osoba kontaktowa w Holandii, zgodnie z art. 7 WagwEU (imię, nazwisko, płeć, data urodzenia, narodowość, PESEL, numer telefonu, adres e-mail);
 • sektor, w którym wykonywania będzie praca w Holandii oraz rodzaj aktywności;
 • numer rejestracyjny pojazdu (max. 10 znaków);
 • okres delegowania (max. 1 rok);
 • tożsamość osoby odpowiedzialnej za wypłatę wynagrodzenia;
 • tożsamość pracownika (pracowników), którzy przyjeżdżają tymczasowo do pracy w Holandii;
 • posiadanie deklaracji A1 lub innego rodzaju dowodu wskazującego, gdzie opłacane są składki na ubezpieczenie społeczne pracownika/pracowników, ze względu na składkę na odpowiedni system zabezpieczenia społecznego.

Osoba prowadząca działalność na własny rachunek ma obowiązek zgłosić:

 • swoją tożsamość ((imię, nazwisko, płeć, data urodzenia, narodowość, PESEL, numer telefonu, adres e-mail)
 • dane przedsiębiorstwa;
 • sektor, w którym wykonywania będzie praca w Holandii oraz rodzaj aktywności;
 • numer rejestracyjny pojazdu (max. 10 znaków);
 • okres delegowania (max. 1 rok);
 • tożsamość osoby odpowiedzialnej za wypłatę wynagrodzenia;
 • posiadanie deklaracji A1 lub innego rodzaju dowodów wskazujących, gdzie opłacane są składki na ubezpieczenie społeczne, ze względu na składkę na odpowiedni system zabezpieczenia społecznego.

Osoba kontaktowa czy przedstawiciel?

W odniesieniu do wątpliwości dotyczących obowiązku powołania przedstawiciela na terenie Holandii, w związku z rezygnacją z konieczności wskazywania adresu holenderskiego osoby kontaktowej można byłoby przyjąć, że nie ma obowiązku powoływania profesjonalnego przedstawiciela. Warto jednak wskazać, że z treści art. 7 WagwEU wynika wprost, że podmiot delegujący pracownika „wyznacza osobę kontaktową na okres świadczenia usługi ponadnarodowej, która będzie działać jako osoba kontaktowa usługodawcy i która będzie zatrudniona w państwie członkowskim, w którym praca jest wykonywana.”

Ze wspomnianych zmian w systemie oraz rozbieżności w zakresie wymogów dotyczących osoby kontaktowej wynika, że system delegowania nie jest jeszcze odpowiednio dostosowany do specyfiki branży transportowej. Organy holenderskie reagując na wątpliwości użytkowników systemu, wykryte od dnia jego uruchomienia, tj. od 10.02.2020 r. wprowadzają na bieżąco odpowiednie zmiany. Oczekujemy więc na potwierdzenie informacji czy osobą kontaktową może być sam kierowca delegowany.

Zgodnie z informacją organów holenderskich okres przejściowy dla nowych przepisów i obowiązków będzie trwał do 01.09.2020 r. – do tej daty kontrolujący nie powinni nakładać grzywien na kierowców lub przewoźników.

Scroll to Top