Kancelaria transportowa

Nowy portal rejestracyjny dla transportu specjalnego

Nowy portal rejestracyjny dla transportu specjalnego

Wiedeń. Jak podaje austriacka spółka finansująca autostrady i drogi ekspresowe Asfinag, 27 lutego został uruchomiony nowo opracowany, internetowy portal rejestracyjny dla zatwierdzonych transportów specjalnych. Portal rejestracyjny, zgromadzi większość istniejących wymagań rejestracyjnych Asfinag. W dużej mierze zastąpiłoby to zgłoszenia faksem i drogą mailową.

Stare procedury rejestracyjne mają być od marca sukcesywnie wycofywane, co oznacza, że nie będzie problemów z już wydanymi zezwoleniami lub oświadczeniami już złożonymi.

Progi rejestracyjne zostaną ujednolicone

Według Asfinag, w ramach tych innowacji, standardowe wymagania dla sieci autostrad i dróg ekspresowych zostaną zaktualizowane, a nowy portal rejestracyjny ułatwi wszystkim zainteresowanym, śledzenie dokonanych rejestracji. Wraz z uruchomieniem portalu rejestracyjnego, progi rejestracyjne zostałyby ujednolicone w całych Niemczech.

Scroll to Top