Kancelaria transportowa

Koronawirus – najnowsze informacje dla Przewoźników

Koronawirus – najnowsze informacje dla Przewoźników

W związku z obecną sytuacją, poniżej przedstawiamy aktualne informacje dotyczące poszczególnych krajów europejskich, w zakresie wykonywania transportu międzynarodowego.

 

Polska

 

Zgodnie z informacjami udzielanymi przez Ministerstwo Infrastruktury, kierowcy prowadzący pojazdy samochodowe w międzynarodowym transporcie drogowym rzeczy, po przekroczeniu granicy państwowej, są zwolnieni z odbycia obowiązkowej kwarantanny, o której mowa w przepisie § 2 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego.

Zwolnienie z odbycia obowiązkowej kwarantanny po przekroczeniu granicy państwowej dotyczy również kierowcy niebędącego obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, zatrudnionego przez przedsiębiorcę mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który legitymuje się świadectwem kierowcy.

Zwolnienie z odbycia obowiązkowej kwarantanny po przekroczeniu granicy państwowej dotyczy wyłącznie kierowców, którzy prowadzą pojazd samochodowy służący do przewozu towarów, zaś wykonywany przejazd bezpośrednio wiąże się z faktycznym przewozem lub dojazdem w celu załadunku wyżej wymienionych towarów. Kierowcy zawodowi wracający do Polski samochodem osobowym np. w celu odebrania w kraju odpoczynku tygodniowego, nie są zwolnieni z odbycia, po przekroczeniu granicy państwowej, obowiązkowej kwarantanny.  

Zwolnienie z odbycia obowiązkowej kwarantanny po przekroczeniu granicy państwowej dotyczy również kierowców wykonujących międzynarodowy transport drogowy rzeczy tranzytem przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Niemcy

 

Obecnie towarowy ruch graniczny z Niemiec do Polski odbywa się na następujących przejściach granicznych: Jędrzychowice (autostrada A4), Olszyna – Forst (droga krajowa nr 8), Świecko – Frankfurt (droga krajowa nr 2), Krajnik Dolny – Schwedt (droga krajowa nr 26), Kołbaskowo – Pomellen (autostrada A6), Świnoujście – Garz (droga krajowa nr 93).

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie ogłoszenia na obszarze RP stanu zagrożenia epidemiologicznego granica może być przekraczana na preferencyjnych zasadach m.in. jeżeli przekraczanie pozostaje w ramach wykonywania czynności zawodowych w państwie sąsiadującym przez osobę wykonującą czynności zawodowe w tym państwie, w tym będącą kierowcą obsługującym pojazd samochodowy w transporcie drogowym. Osoby te są zwolnione z odbycia obowiązkowej kwarantanny na terytorium RP po przekroczeniu granicy. Zgodnie z komunikatem na stronie GITD oraz stronie rządowej zwolnienie dotyczy również kierowców niebędących obywatelem państwa członkowskiego UE, zatrudnionych przez przedsiębiorcę mającego siedzibę na terytorium RP, który legitymuje się świadectwem kierowcy. Zwolnienie dotyczy również kierowców wykonujących tranzyt przez terytorium RP. Warunkiem zwolnienia jest przekraczanie granicy pojazdem samochodowym służącym do przewozu towarów, a przejazd ma mieć bezpośredni związek z faktycznym przewozem lub dojazdem w celu załadunku. Kierowcy wracający do Polski samochodem osobowym nie są zwolnieni z odbycia obowiązkowej kwarantanny po wjeździe na terytorium RP.

Również transport towarów na granicy polsko-niemieckiej w stronę przeciwną odbywa się na preferencyjnych warunkach. 

Obecnie na mocy decyzji niemieckich władz zostały zamknięte granice z Francją, Austrią, Luksemburgiem, Danią i Szwajcarią. Tym niemniej międzynarodowy ruch towarowy oraz przejazd osób dojeżdżających do pracy pozostają dozwolone. Niemieckie służby graniczne będą jednak wymagały odpowiedniego udokumentowania przedstawionych okoliczności. W przypadku pracowników służby niemieckie mogą żądać przedstawienia certyfikatu potwierdzającego wykonywanie pracy za granicą oraz potwierdzającego konieczność wykonywania tej pracy. Trwają prace nad formularzem dokumentującym konieczność wykonywania pracy za granicą. Formularz będzie wypełniany przez pracodawcę i będzie stanowił dokument pozwalający pracownikowi przejście przez granicę. Niezależnie od powyższych wyjątków władze niemieckie zastrzegają, iż jeżeli zostaną wykryte objawy wskazujące na infekcję koronawirusem, organy będą uprawnione do powstrzymania osoby od przekroczenia granicy.

Ponadto warto zasygnalizować, że wskutek działań ugrupowań reprezentujących interesy przewoźników dochodzi do zniesienia ograniczeń w transporcie. Przykładowo Bawaria do 29 marca całkowicie zniosła niedzielny zakaz prowadzenia ciężarówek.

Austria

 

Podobnie do Niemiec, również władze Austriackie zadecydowały o limitacji ruchu granicznego. Największe restrykcje zostały wprowadzone na granicy austriacko-włoskiej. Zgodnie z zapowiedziami wjazd z Włoch do Austrii będzie ograniczony do wyjątkowych przypadków za potwierdzeniem stanu zdrowia. Osoby przekraczające granicę muszą mieć przy sobie zaświadczenie lekarskie o ich stanie zdrowia w języku niemieckim, angielskim lub włoskim, które wykaże, że molekularny test biologiczny na obecność koronawirusa jest ujemny. Zaświadczenie nie może być starsze niż 4 dni po wjeździe. Mniejsze restrykcje dotyczą przejazdu przez terytorium Austrii, jeżeli Austria nie jest krajem docelowym podróży. Wstrzymano także ruch graniczny na mniejszych przejściach granicznych.

Również w Austrii międzynarodowy przewóz towarów oraz dojazd do pracy za granicą odbywa się na preferencyjnych warunkach. W Tyrolu, podobnie jak w Bawarii został zniesiony niedzielny zakaz prowadzenia ciężarówek – do 29 marca. Ponadto Tyrol zapowiedział zniesienie wcześniej obowiązującego zakazu jazdy w soboty w godz. od 7:00 do 15:00. 

Z uwagi na korki na włoskiej autostradzie Brenner początkowo wydzielono trzeci pas dla ciężarówek. Obecnie władze Włoch, Niemiec i Austrii zawarły porozumienie o zniesieniu weekendowych ograniczeń w transporcie na trasie Brennerkorridor – na trzy kolejne weekendy do niedzieli do godz. 22:00. Preferencyjna trasa prowadzi autostradami A12 Inntal i A13 Brenner.

Czechy

 

Republika Czeska z uwagi na obecną sytuacją wprowadziła stan wyjątkowy. 

Zostały przywrócone granice i wprowadzono odpowiednie kontrole graniczne do osób chcących wjechać na terytorium Czech. 

Wykaz przejść granicznych można znaleźć na stronie https://www.mvcr.cz/docDetail.aspx?docid=22239800&doctype=ART

W dniu 16 marca 2020r. decyzją rządu Republiki Czeskiej na terytorium całego kraju wprowadzono ograniczenie swobodnego przepływu osób. Ograniczenie ma obowiązywać do  24.03 (godzina 6:00).

Z telefonicznych informacji uzyskanych z Ambasady Polski w Czechach wynika, iż kierowcy przejeżdżający przez Republikę Czeską, posiadający aktualną licencją na wykonywanie międzynarodowego transportu towarów, będą mogli po uprzedniej kontroli i poddaniu się badaniom, wykonywać transport towarów.

Słowacja

 

Od 13 marca 2020 r. godz. 7.00 do odwołania wprowadzono zakaz wstępu na terytorium Słowacji przez granicę z Austrią, Czechami, Ukrainą i Węgrami dla osób nieposiadających słowackiego obywatelstwa lub pozwolenia na pobyt (stałego lub tymczasowego). 

Dozwolony jest przejazd bez zatrzymywania się dla polskich kierowców TIR-ów (z towarem lub zaopatrzeniem) przez wszystkie słowackie granice. 

Kierowcy na granicy zostaną zatrzymani i poinformowani o warunkach przejazdu tranzytem przez terytorium Słowacji. 

Słowenia

 

Od 12.03 od godziny 22.00 Słowenia zamknęła granicę z Włochami dla ruchu pasażerskiego drogowego, kolejowego i autokarowego. Prawo wjazdu przysługuje wyłącznie obywatelom RSI lub osobom posiadającym prawo pobytu (stałego lub czasowego). Przekraczanie granicy dozwolone jest na sześciu przejściach granicznych gdzie funkcjonują punkty kontrolne (Rateče, Robič, Vrtojba, Fernetiči, Škofije in Krvavi potok). 

Słowenia wprowadziła zakaz wjazdu samochodów ciężarowych. Na teren RSI mogą wjechać wyłącznie pojazdy, których celem podróży jest RSI. Zakaz nie obejmuje transportu przesyłek pocztowych, leków, środków ochronnych, medycznych i pomocy humanitarnej. 

Na granicy słoweńsko-włoskiej utworzył się 30 kilometrowy korek, czas oczekiwania na wjazd do Chorwacji wynosi od 5 do 15 godzin, czas oczekiwania na granicy z Węgrami około 10 godzin. Ww. kraje zakazały wjazdu pojazdom z Włoch. Bieżące informacje są dostępne na www.promet.si

Włochy

 

Na mocy dekretu z 8 marca 2020r. na całym terytorium Włoch obowiązują liczne obostrzenia, m.in zawieszone zostają wszelkie zgromadzenia świeckie i religijne, działalność kulturalna (w tym zamknięte teatry, kina, muzea), sportowa (w tym ośrodki narciarskie) oraz rozrywkowa, centra handlowe, hale targowe i sklepy wielkopowierzchniowe są zamknięte.  

Wjazd, wyjazd oraz przemieszczanie się na terenie Włoch będą kontrolowane przez właściwe służby i możliwe tylko w uzasadnionych przypadkach (np. ważnych, należycie udokumentowanych sprawach zawodowych, w celach zdrowotnych, w celu powrotu do miejsca zamieszkania, w sytuacji wyższej konieczności.;

Nie został wstrzymany transport towarów – przewoźnicy będą mogli bez przeszkód wjechać i wyjechać z terenu Włoch, jak również poruszać się w obrębie kraju, w zakresie niezbędnym dla rozładunku lub odbioru towaru. Niemniej jednak powinni posiadać przy sobie odpowiednie oświadczenie.

Wzór oświadczenia można znaleźć tutaj

Francja

 

We Francji, państwie, w którym wykryto pierwszy przypadek zarażenia koronawirusem w Europie, w ubiegłą sobotę premier Eduard Phillipe poinformował o konieczności zamknięcia miejsc użyteczności publicznej, poza miejscami niezbędnymi do funkcjonowania państwa. Dekret obowiązuje od północy z soboty na niedzielę (tj. od 15.03.2020 r.) do odwołania i dotyczy punktów gastronomicznych oraz kulturalnych i rozrywkowych. Mimo panującej we Francji sytuacji w dniu 15.03.2020 r. odbyły się wybory samorządowe. Obecnie – decyzją władz niemieckich w dniu dzisiejszym zamknięta została granica między Francją a Niemcami. 

Władze francuskie nie podjęły jednak póki co żadnych autonomicznych decyzji dotyczących zamknięcia granic, ani też restrykcji w ruchu przychodzącym oraz wychodzącym. 

Luksemburg

 

Zgodnie z informacjami udostępnionymi przez Ministerstwo Zdrowia w Luksemburgu na chwilę obecną Od piątku 13 marca 2020 r. wszelkie wydarzenia w przestrzeni zamkniętej z udziałem ponad 100 osób oraz wszelkie imprezy w przestrzeni zamkniętej z udziałem ponad 500 osób są zabronione. 

Poinformowano, że działalność handlowa oraz podstawowe działalność usługowe nadal mogą być wykonywane bez odgórnych ograniczeń. 

Na dzień 16.03.2020 r. władze Luksemburga nie wprowadziły ograniczeń związanych z ruchem, wobec czego obecnie nie ma przeszkód w poruszaniu się w kierunku oraz po terytorium Luksemburga. 

Z dniem 16.03.2020 r. obowiązywać będą restrykcje związane z funkcjonowaniem punktów gastronomicznych i rozrywkowych.

Holandia

 

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Holandii 15 marca 2020 r. poinformował o zamknięciu do dnia 6 kwietnia placówek edukacyjnych, gastronomicznych i sportowych. 

Z aktualnych informacji wynika, że nie podjęto żadnych decyzji oraz nie wprowadzono na razie ograniczeń odnośnie ruchu przychodzącego oraz wychodzącego z Królestwa Niderlandów.

Belgia

 

12 marca 2020 r. belgijski rząd rozpoczął stosowanie środków nadzwyczajnych mających na celu walkę z zagrożeniem epidemicznym. Ogłoszono, że od dnia 14.03.2020 r. do 03.04.2020 r. zawieszone mają zostać zajęcia edukacyjne, a czasowemu zamknięciu podlegać będą placówki gastronomiczne i rozrywkowe. Odwołano również wszystkie wydarzenia sportowe i kulturalne bez względu na liczbę uczestników. Belgijscy przywódcy polityczni w dniu 15 marca 2020 r. podjęli decyzję o utworzeniu nadzwyczajnego rządu do walki z koronawirusem. Premier Sophie Wilmès otrzyma nadzwyczajne uprawnienia do podjęcia wszelkich niezbędnych środków do walki z zagrożeniem przez sześć następnych miesięcy. 

Transport międzynarodowy z i do Belgii nie jest na dzień 16.03.2020 r. poddany żadnym odgórnym ograniczeniom.

Scroll to Top