Kancelaria transportowa

Koronawirus – stanowisko Komisji Europejskiej

Koronawirus – stanowisko Komisji Europejskiej

W dniu 16 marca 2020 r. przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen w obliczu aktualnej sytuacji związanej z rozprzestrzenianiem się koronawirusa zaproponowała państwom członkowskim UE rozwiązania dotyczące zarządzania granicami, mające na celu ograniczenie przepływu osób w ramach państw członkowskich oraz wprowadzenie środków umożlwiających usprawnienie transportu towarów, w szczególności w zakresie transportu najpotrzebniejszego sprzętu medycznego i żywności. 

Komisja Europejska optuje wyraźnie za zintegrowanymi rozwiązaniami, jednolitymi dla wszystkich członków UE. Te proponowane działania mają na celu przede wszystkim ochronę zdrowia obywateli przy jednoczesnym zachowaniu integralności na rynku europejskim. Zgodnie z zaleceniami, aby uniknąć długotrwałych zakłóceń dostaw Państwa Członkowie powinny wyznaczyć na granicach pasy pierwszeństwa tzw. „zielone korytarze” dla transportu towarów oraz zadbać o bezpieczeństwo pracowników transportu. Ursula von der Leyen zwróciła szczególną uwagę na fakt, że kolejki na granicach mogą istotnie zwiększyć ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa, a tym samym negatywnie wpłynąć na przepływ najpotrzebniejszych towarów. 

W zakresie przepływu osób Komisja Europejska rekomenduje wprowadzenie ograniczenia w poruszaniu się w ramach krajów Wspólnoty na okres 30 dni, który może zostać przedłużony w zależności od potrzeb i skali postępowania zagrożenia. Ograniczenie miałoby dotyczyć podróży, które nie są konieczne i mogą zostać odłożone w czasie. Wskazano, że restrykcje nie obejmą rezydentów długoterminowych Unii Europejskiej oraz rodzin obywateli państw UE. Przewodnicząca Komisji wskazuje jednocześnie, że efektywność tego rozwiązania zależy w głównej mierze od wdrożenia go przez cztery państwa stowarzyszone Stefy Schengen, tj. Norwegię, Szwajcarię, Islandię i Liechtenstein.

Ostateczne decyzje w sprawie rozwiązań zaproponowanych przez Komisję Europejską zapadną z udziałem przedstawicieli wszystkich Państw Członkowskich.

Scroll to Top