Kancelaria transportowa

Aktualizacja: Koronawirus – najnowsze informacje dla Przewoźników

Aktualizacja: Koronawirus – najnowsze informacje dla Przewoźników

W związku z obecną wyjątkową sytuacją spowodowaną pandemią zakażeń wirusem COVID-19 wiele państw europejskich, celem zapewnienia ciągłości funkcjonowania międzynarodowego transportu towarów, podejmuje kroki dotyczące czasowego zawieszenia stosowania przepisów rozporządzenia (WE) nr 561/2006 w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego.

Zgodnie z informacją Głównego Inspektora Transportu Drogowego Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk poinformował, że Polska działając na podstawie art. 14 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 561/2006 wprowadza tymczasowe odstępstwa od stosowania przepisów art. 6-7 ww. rozporządzenia w stosunku do kierowców wykonujących międzynarodowy transport drogowy osób i rzeczy.

Odstępstwa stosuje się od dnia 18 marca 2020 r. do dnia 16 kwietnia 2020 r.

Zgodnie z tymi odstępstwami:

– dzienny czas prowadzenia pojazdu nie może przekroczyć 11 godzin (odstępstwo od art. 6 ust. 1),

– tygodniowy czas prowadzenia pojazdu nie może przekroczyć 60 godzin (odstępstwo od art. 6 ust.2) 

– łączny czas prowadzenia pojazdu w ciągu dwóch kolejnych tygodni nie może przekroczyć 96 godzin (odstępstwo od art. 6 ust. 3),

– po okresie prowadzenia pojazdu trwającym pięć i pół godziny kierowcy przysługuje ciągła przerwa trwająca co najmniej czterdzieści pięć minut (odstępstwo od art. 7).

Ze względu na wydłużenie czasu prowadzenia pojazdu z 9 do 11 godzin nie będą miały zastosowania odstępstwa w zakresie dziennych i tygodniowych okresów odpoczynku.

Podobne decyzje podjęły również inne państwa europejskie.

Austria

Władze austriackie wydały rozporządzenie, które przepisy przewidują tymczasowe odstępstwa od czasu prowadzenia pojazdu i odpoczynku przez okres 30 dni. Rozporządzenie zostało wydane w dniu 16.03.2020 r. i weszło w życie ze skutkiem natychmiastowym.

Szwecja

Przez okres 30 dni kierowcy zawodowi będą mogli odbierać 9-godzinny odpoczynek w ciągu 24 godzin. Dobowy, tygodniowy i dwutygodniowy czasu pracy będzie mógł zostać wydłużony z zastrzeżeniem konieczności przestrzegania zasady min. 9-godzinnego odpoczynku. Wymóg 45-godzinnego tygodniowego odpoczynku tymczasowo zostanie złagodzony do 24-godzinnego.  

Belgia

Minister mobilności François Bellot ogłosił tymczasową, całkowitą tolerancję w zakresie czasu pracy i odpoczynku kierowców w międzynarodowym transporcie towarów w okresie od 14 marca 2020 r. do końca dnia 18 marca 2020 r. To jedynie tymczasowe rozwiązanie, za którym prawdopodobnie pójdą dalsze, oficjalne decyzje w tym przedmiocie.

Hiszpania

Zgodnie z treścią hiszpańskiej rezolucji Generalnej Dyrekcji Ruchu Drogowego (DGT) z dnia 13 marca 2020 r. tymczasowo zwolniono kierowców z obowiązku przestrzegania czasu pracy i odpoczynku. Przepisy mają zastosowanie do przewozów towarów, których trasy przebiegały przez obszary zwiększonego ryzyka lub o zwiększonej aktywności rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19. Do ww. stref należą:

– wspólnoty autonomiczne Madryt i La Rioja, gminy Labastida-Bastida, Vitoria-Gasteiz (Kraj Basków) oraz Miranda de Ebro;

– Francja: departementy Haut-Rhin oraz l’Oise;

– Niemcy: miasto Heinsberg (Nadrenia Północna – Westfalia);

– Włochy;

– Singapur;

– Iran;

– Chiny;

– Korea Południowa;

– Japonia: Hokkaido.

Władze hiszpańskie postanowiły również o zawieszeniu niedzielnych i świątecznych zakazów ruchu dla ciężarówek od 14 marca do 28 marca 2020 r.

Węgry

Jak wynika z informacji węgierskiego Ministerstwa Innowacji i Transportu – na Węgrzech weekendowe ograniczenia ruchu pojazdów ciężarowych zawieszone zostały do odwołania.

Dania

Ministerstwo Transportu w Danii podjęło decyzję o zawieszeniu obowiązywania przepisów w zakresie czasu pracy i odpoczynku kierowców. Do dnia 23 marca 2020 r. kierowcy zostali zwolnieni z obowiązku stosowania art. 8 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 561/2006, tj. obowiązków w zakresie odpoczynku regularnego 45-godzinnego i 24-godzinnego odpoczynku skróconego. Poinformowane jednak, że zwolnienie nie dotyczy dostaw artykułów spożywczych dla sprzedawców detalicznych.  

Norwegia

Norweski Zarząd Dróg Publicznych w dniu 13 marca 2020 r. podjął decyzję o zawieszeniu przepisów o czasie pracy i odpoczynku kierowców na okres 30 dni. Zwolnienie dotyczy przewozów żywności, lekarstw oraz artykułów pierwszej potrzeby dla sklepów i aptek. Tymczasowe zawieszenie dotyczy art. 6 i 8 rozporządzenia (WE) nr 561/2006.

Włochy

Zgodnie z decyzją Minister Infrastruktury Paoli De Micheli z ubiegłego tygodnia, we Włoszech w dniu 22.03.2020 r. nie będzie obowiązywało niedzielnie ograniczenie ruchu. Obecna sytuacja w kraju wskazuje jednak, że zakaz ruchu może zostać w późniejszym czasie zniesiony  na dalszy okres.

Niemcy

Władze Saksonii-Anhalt poinformowały o tymczasowym zniesieniu niedzielnego i świątecznego zakazu ruchu pojazdów ciężarowych aż do 31 sierpnia 2020 r. Zwolnienie dotyczy przewozu asortymentu suchego (tj. p. kasza, ryż, mąka), produktów medycznych i higienicznych, a także pustych kursów. Władze landu zapowiedziały, że korzystanie ze zwolnienia wymaga przedstawienia na piśmie źródła transportu, miejsca docelowego i informacji nt. przewożonych towarów wraz adnotacją o numerze rejestracyjnym pojazdu. Nadrenia Północna -Westfalia oraz Bawaria wcześniej rozluźniły niedzielny zakaz prowadzenia pojazdów ciężarowych o masie 7,5 tony do 30 maja w stosunku do transportu suchego asortymentu. Saksonia i Dolna Saksonia wyłączyła spod zakazu przewóz artykułów spożywczych z długą datą przydatności oraz artykułów higienicznych.

Francja

Zachęcamy do zapoznania się z najnowszym artykułem dotyczącym działań podjętych przez władze francuskie:

https://koben.pl/francja-najnowsze-informacje/

 

Scroll to Top