Kancelaria transportowa

AKTUALIZACJA: Oświadczenie Ministra Infrastruktury dotyczące zawodowych kierowców

AKTUALIZACJA: Oświadczenie Ministra Infrastruktury dotyczące zawodowych kierowców

Odstępstwa w zakresie czasu pracy kierowców w związku z pandemią koronawirusa

Wczorajsza procedura wprowadzenia odstępstw od stosowania rozporządzenia nr 561/2006 nie została zachowana przez Ministra Infrastruktury – odstępstwo nie zostało wprowadzone w formie rozporządzenia i nie zostało ogłoszone Dzienniku Ustaw, jak wymagają tego przepisy prawa. Niemniej jednak mając na uwadze, obecną sytuację, nie wydaje się, iż będą nakładane na kierowców kary, z uwagi na stosowanie się do tych odstępstw.

Z ostrożności zalecamy, aby w takich przypadkach, dokonać sporządzenia wydruku, zawierającego opis przyczyn odstąpienia od stosowania rozporządzenia 561/2006

Przypominamy o treści zarządzonych odstępstw:

W związku z trwającą pandemią zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 (COVID-19), Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk poinformował o wprowadzeniu tymczasowych odstępstw od stosowania przepisów art. 6-7 rozporządzenia (WE) nr 561/2006 w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego w stosunku do kierowców wykonujących międzynarodowy transport drogowy osób i rzeczy, powołując się na art. 14 ust. 2 ww. rozporządzenia.

Odstępstwa będą stosowane od dnia dzisiejszego, tj. 18 marca 2020 r. do dnia 16 kwietnia 2020 r.

Zgodnie z nimi:

– dzienny czas prowadzenia pojazdu nie może przekroczyć 11 godzin (odstępstwo od art. 6 ust. 1),

– tygodniowy czas prowadzenia pojazdu nie może przekroczyć 60 godzin (odstępstwo od art. 6 ust. 3),

– łączny czas prowadzenia pojazdu w ciągu dwóch kolejnych tygodni nie może przekroczyć 96 godzin (odstępstwo od art. 6 ust. 3),

– po okresie prowadzenia pojazdu trwającym pięć i pół godziny kierowcy przysługuje ciągła przerwa trwająca co najmniej czterdzieści pięć minut (odstępstwo od art. 7).

Ze względu na wydłużenie czasu prowadzenia pojazdu z 9 do 11 godzin nie będą miały zastosowania odstępstwa w zakresie dziennych i tygodniowych okresów odpoczynku.

Zapraszamy do zapoznania się z odstępstwami dla kierowców w poszczególnych krajach:

https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/temporary-relaxation-drivers.pdf

Scroll to Top