Kancelaria transportowa

Oświadczenia dot. wykonywania transportu drogowego na terenie Francji

Oświadczenia dot. wykonywania transportu drogowego na terenie Francji

W związku z licznymi zapytaniami w zakresie oświadczeń dotyczących wykonywania transportu drogowego na terenie Francji informujemy ponownie, że wzór oświadczenia powstał w celu ochrony pracowników sektora transportu i logistyki na terenie Francji. Dokument dotyczy sytuacji, w której charakter obowiązków pracowników wymaga ich fizycznej obecności w przedsiębiorstwie.

Francuska Federacja Transportu Drogowego (FNTR) zaleciła jednak również, aby takie oświadczenia posiadali przy sobie w pojeździe kierowcy transportu drogowego towarów. Informacja w tym zakresie pojawiła się na stronie internetowej FNTR w dniu 17.03.2020 r.

Oświadczenie, którego udostępnienie kierowcom zaleca FNTR zatytułowane jest: ”ATTESTATION DE DEPLACEMENT DEROGATOIRE D’UN PERSONNEL DANS UNE ENTREPRISE DE TRANSPORT ROUTIER OU  DE LOGISTIQUE devant assurer la continuité des approvisionnements (*)”, tj. Zaświadczenie o przemieszczeniu pracownika przedsiębiorstwa transportu drogowego lub logistyki (w celu zapewnienia ciągłości dostaw).

Dokument zawiera oświadczenie pracodawcy o fakcie zatrudniania pracownika oraz informację, że jego praca wymaga fizycznej obecności w przedsiębiorstwie.

Treść dokumentu przewiduje, że uzupełniony egzemplarz pracownik powinien mieć przy sobie w formie papierowej. Kierowcom, którzy są już w trasie można przesłać skan dokumentu z własnoręcznym podpisem wystawiającego w formie mailowej, a przy najbliższej okazji przekazać egzemplarz zaświadczenia kierowcy osobiście.

W trosce o interesy Naszych Klientów, aby zapewnić im płynność wykonywanej na terenie Francji działalności transportowej Kancelaria udostępnia ww. oświadczenie wraz z instrukcją jego uzupełnienia w języku polskim.

Wszystkich zainteresowanych otrzymaniem dokumentu zapraszamy do kontaktu telefonicznego w godzinach pracy Kancelarii pod numerem  +48 500 415 527.

Scroll to Top