Kancelaria transportowa

Decyzja o zawieszeniu poszczególnych przepisów rozporządzenia 561/2006.

Decyzja o zawieszeniu poszczególnych przepisów rozporządzenia 561/2006.

Zgodnie ze zbiorową informacją Komisji Europejskiej dotyczącą środków podjętych przez Państwa Członkowskie UE wskazujemy kraje, które podjęły decyzję o zawieszeniu poszczególnych przepisów rozporządzenia 561/2006.

Francja

W dniach 21.03.2020 r. – 19.04.2020 r. w zakresie krajowego i międzynarodowego transportu towarów wprowadzono następujące odstępstwa od stosowania Rozporządzenia (WE) nr 561/2006:

– art. 6 ust. 1 – maksymalny dzienny czas prowadzenia pojazdu może maksymalnie dwa razy w tygodniu być przedłużony do 10 lub 11 godzin;

– art. 6 ust. 2 – maksymalny tygodniowy czas prowadzenia pojazdu może być wydłużony do 60 godzin;

– art. 6 ust. 3 – maksymalny dwutygodniowy czas prowadzenia pojazdu może być wydłużony do 102 godzin.

Holandia

W dniach 14.03.2020 r. – 07.04.2020 r. w zakresie krajowego transportu towarów w podsektorach kluczowych dla zaopatrzenia aptek, supermarketów o sklepów spożywczych wprowadzono następujące odstępstwa od stosowania Rozporządzenia (WE) nr 561/2006:

– art. 6 ust. 1 – maksymalny dzienny czas prowadzenia pojazdu może być jednorazowo przedłużony do 11 godzin;

– art. 6 ust. 2 – maksymalny tygodniowy czas prowadzenia pojazdu może być wydłużony do 60 godzin;

– art. 6 ust. 3 – maksymalny dwutygodniowy czas prowadzenia pojazdu może być wydłużony do 96 godzin;

– art. 8 ust. 6 – odroczenie obowiązku odebrania tygodniowego odpoczynku do czasu po zakończeniu siedmiu okresów 24-godzinnych.

Węgry

W dniach 21.03.2020 r. – 19.04.2020 r. w zakresie krajowego transportu towarów i osób wprowadzono następujące odstępstwa od stosowania Rozporządzenia (WE) nr 561/2006:

– art. 6 ust. 1 – maksymalny dzienny czas prowadzenia pojazdu może być jednorazowo przedłużony do 11 godzin;

– art. 6 ust. 2 – maksymalny tygodniowy czas prowadzenia pojazdu może być wydłużony do 65 godzin;

– art. 6 ust. 3 – maksymalny dwutygodniowy czas prowadzenia pojazdu może być wydłużony do 105 godzin;

– art. 7 – możliwość odebrania 45-minutowej przerwy po 5,5 godzinach prowadzenia pojazdu;

– art. 8 ust. 1 – możliwość skrócenia dziennego odpoczynku z 11 do 9 godzin;

– art. 8 ust. 6 – możliwość skrócenia tygodniowego odpoczynku z 45 do 24 godzin (bez konieczności kompensaty); odroczenie obowiązku odebrania tygodniowego odpoczynku do czasu po zakończeniu siedmiu okresów 24-godzinnych.

Austria

W dniach 16.03.2020 r. – 14.04.2020 r. w zakresie krajowego transportu towarów wprowadzono następujące odstępstwa od stosowania Rozporządzenia (WE) nr 561/2006:

– art. 6 ust. 1 – maksymalny dzienny czas prowadzenia pojazdu może być jednorazowo przedłużony do 11 godzin;

– art. 6 ust. 2 – maksymalny tygodniowy czas prowadzenia pojazdu może być wydłużony do 60 godzin;

– art. 6 ust. 3 – maksymalny dwutygodniowy czas prowadzenia pojazdu może być wydłużony do 100 godzin;

– art. 7 – możliwość odebrania 45-minutowej przerwy po 5,5 godzinach prowadzenia pojazdu;

– art. 8 ust. 1 – możliwość skrócenia dziennego odpoczynku z 11 do 9 godzin;

– art. 8 ust. 6 – odroczenie obowiązku odebrania tygodniowego odpoczynku do czasu po zakończeniu siedmiu okresów 24-godzinnych.

Norwegia

W dniach 14.03.2020 r. – 13.04.2020 r. w zakresie krajowego i międzynarodowego transportu towarów wprowadzono następujące odstępstwa od stosowania Rozporządzenia (WE) nr 561/2006:

– art. 8 ust. 1 – możliwość skrócenia dziennego odpoczynku z 11 do 9 godzin;

– art. 8 ust. 6 – wymóg odebrania co najmniej jednego skróconego odpoczynku tygodniowego w okresie dyspensacji.

Słowacja

W dniach 19.03.2020 r. – 17.04.2020 r. w zakresie krajowego i międzynarodowego transportu towarów wprowadzono następujące odstępstwa od stosowania Rozporządzenia (WE) nr 561/2006:

– art. 6 ust. 1 – maksymalny dzienny czas prowadzenia pojazdu może być jednorazowo przedłużony do 11 godzin;

– art. 6 ust. 2 – maksymalny tygodniowy czas prowadzenia pojazdu może być wydłużony do 60 godzin;

– art. 6 ust. 3 – maksymalny dwutygodniowy czas prowadzenia pojazdu może być wydłużony do 96 godzin;

– art. 7 – możliwość odebrania 45-minutowej przerwy po 5,5 godzinach prowadzenia pojazdu;

– art. 8 ust. 1 – możliwość skrócenia dziennego odpoczynku z 11 do 9 godzin.

Niemcy

W dniach 18.03.2020 r. – 17.04.2020 r. w zakresie transportu towarów podstawowych takich jak jedzenie, lekarstwa, medyczne wyposażenie ochronne i paliwa wprowadzono następujące odstępstwa od stosowania Rozporządzenia (WE) nr 561/2006:

– art. 6 ust. 1 – możliwość wydłużenia dziennego czasu prowadzenia pojazdu do 10 godzin do 5 razy w tygodniu;

– art. 8 ust. 6 – możliwość skorzystania z dwóch kolejnych skróconych tygodniowych okresów odpoczynku, pod warunkiem że:

– kierowca korzysta z przynajmniej czterech tygodniowych okresów odpoczynku w ciągu tych czterech kolejnych tygodni, z czego przynajmniej dwa są regularnymi tygodniowymi okresami odpoczynku;

– rekompensata za te dwa skrócone tygodniowe okresy odpoczynku powinna zostać pobrana przed kolejnym okresem odpoczynku.

Wielka Brytania

W dniach 18.03.2020 r. – 16.04.2020 r. w zakresie dostaw pożywienia, środków czystości osobistej i domowej, a także lekarstw bez recepty przy transporcie w Anglii, Szkocji i Walii, w odniesieniu do transportu:

– z centrum dystrybucji do sklepów;

– od producenta lub dostawcy do centrum dystrybucji;

– od producenta lub dostawcy do sklepu;

– pomiędzy centrami dystrybucji oraz węzłami transportowymi;

z wyłączeniem dostaw bezpośrednio do konsumenta, wprowadzono następujące odstępstwa od stosowania Rozporządzenia (WE) nr 561/2006:

– art. 6 ust. 1 – maksymalny dzienny czas prowadzenia pojazdu może być jednorazowo przedłużony do 11 godzin;

LUB

– art. 8 ust. 6 – odroczenie obowiązku odebrania tygodniowego odpoczynku do czasu po zakończeniu siedmiu okresów 24-godzinnych, jednakże dwa regularne tygodniowe odpoczynki tygodniowe lub jeden regularny oraz jeden skrócony odpoczynek będą wymagane w ciągu dwóch kolejnych tygodni;

ORAZ

– art. 6 ust. 2 – maksymalny tygodniowy czas prowadzenia pojazdu może być wydłużony do 60 godzin;

– art. 6 ust. 3 – maksymalny dwutygodniowy czas prowadzenia pojazdu może być wydłużony do 96 godzin;

– art. 7 – możliwość odebrania 45-minutowej przerwy po 5,5 godzinach prowadzenia pojazdu;

– art. 8 ust. 1 – możliwość skrócenia dziennego odpoczynku z 11 do 9 godzin.

Hiszpania

W dniach 14.03.2020 r. – 28.04.2020 r. w zakresie wszelkiego transportu towarów wykonywanego na terenie Hiszpanii wprowadzono następujące odstępstwa od stosowania Rozporządzenia (WE) nr 561/2006:

– art. 6 ust. 1 – możliwość wydłużenia dziennego czasu prowadzenia pojazdu;

– art. 8 ust. 6 – zawieszenie obowiązku stosowania zasad w zakresie obowiązków odbierania tygodniowego.

Belgia

W dniach 19.03.2020 r. – 31.03.2020 r. w odniesieniu do kierowców zaangażowanych w dostawy dotyczące podstawowych dóbr i lekarstw wprowadzono następujące odstępstwa od stosowania Rozporządzenia (WE) nr 561/2006:

– art. 6 ust. 2 – maksymalny tygodniowy czas prowadzenia pojazdu może być wydłużony do 60 godzin;

– art. 6 ust. 3 – maksymalny dwutygodniowy czas prowadzenia pojazdu może być wydłużony do 96 godzin;

– art. 8 ust. 6 – odroczenie obowiązku odebrania tygodniowego odpoczynku poza sześć okresów 24-godzinnych.

Scroll to Top