Kancelaria transportowa

Powracają ograniczenia kabotażu w Niemczech

Powracają ograniczenia kabotażu w Niemczech

Federalne Ministerstwo Transportu i Infrastruktury Cyfrowej w Niemczech wycofuje się z liberalizacji kabotażu w zakresie przewozu towarów codziennego użytku, towarów opieki medycznej oraz paliw. Liberalizacja polegała na tymczasowym zawieszeniu karalności naruszenia przepisów rozporządzenia (WE) 1072/2009.

Więcej informacji w zakresie liberalizacji: https://koben.pl/niemcy-najnowsze-informacje-dotyczace-kabotazu-w-zwiazku-z-rozprzestrzenianiem-sie-koronawirusa/

W dniu 26.03.2020 r. doszło do zawarcia Paktu na rzecz transportu towarowego między Ministerstwem a stowarzyszeniami niemieckiej branży transportowej. Jednym z elementów Paktu jest wycofanie wprowadzonej zarządzeniem z dnia 18.03.2020 r. liberalizacji kabotażu. Tym samym niemieckie władze natychmiast powracają do stosowania przepisów rozporządzenia (WE) 1072/2009 w zakresie, w jakim miało to miejsce przed wybuchem pandemii. Stąd za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących kabotażu na terenie Niemiec znowu mogą być nakładane kary na przewoźników pochodzących z innych krajów.

Zawarcie Paktu stanowi odpowiedź na krytykę środowiska przewoźników niemieckich, których interes został narażony na uszczerbek w wyniku liberalizacji kabotażu. Na mocy pozostałych postanowień Paktu przewoźnicy zobowiązali się zabezpieczyć łańcuchy dostaw aż do konsumenta końcowego oraz zapewnić niezbędne zaplecze logistyczne nawet w weekendy.

Scroll to Top