Kancelaria transportowa

Zmiany w odstępstwach od obowiązku posiadania przez kierowców Kodu „95“, w związku z rozprzestrzenianiem się Koronawirusa

Zmiany w odstępstwach od obowiązku posiadania przez kierowców Kodu „95“, w związku z rozprzestrzenianiem się Koronawirusa

Federalny Urząd ds. Transportu Towarowego w Niemczech (BAG), dopuszcza obecnie zatrudnianie kierowców, którzy ze względu na obecną sytuację, nie byli w stanie ukończyć niezbędnych szkoleń uzupełniających i nie posiadają ważnych kwalifikacji zawodowych (Kod „95”).

W przypadku ruchu transgranicznego, zgodnie ze stanowiskiem Komisji Europejskiej, rezygnuje się w obecnej sytuacji z karania kierowców za brak kodu „95”, jeżeli ze względu na obecny kryzys, nie mogli oni ukończyć odpowiednich szkoleń zawodowych, oraz że kod „95” nie mógł zostać przedłużony.

Nie ma to jednak zastosowania w przypadku, gdy dany kierowca w ogóle nie posiadał tych kwalifikacji.

Jest to kolejna zmiana stanowiska niemieckiego Ministerstwa Transportu, które 24 marca informowało, że w celu zapewnienia niezbędnego zaopatrzenia, w szczególności w towary przeznaczone do opieki medycznej, a także towarów codziennego użytku, obowiązek posiadania przez kierowców kwalifikacji zawodowych- Kod „95”, zostaje całkowicie zniesiony.

Odstąpienie od obowiązku posiadania Kodu „95” i niekaranie za naruszenia w tym zakresie, jest tymczasowe i nie zwalnia z obowiązku przestrzegania przepisów prawa drogowego, z chwilą unormowania się sytuacji związanej z epidemią Koronawirusa.

Scroll to Top