Kancelaria transportowa

Tarcza antykryzysowa

Tarcza antykryzysowa

W dniu 31 marca 2020r. Sejm przyjął, po rozpatrzeniu poprawek zaproponowanych przez Senat, projekty ustaw tzw. tarczy antykryzysowej, a następnie podpisał je jeszcze w tym samym dniu, Prezydent Andrzej Duda. Następnym krokiem jest ogłoszenie w Dzienniku Ustawy – przepisy mają obowiązywać od dnia ogłoszenia.

Tarcza antykryzysowa ma na celu ochronę przedsiębiorstw, w tym również firm transportowych przed skutkami panującej pandemii.

Pakiet antykryzysowy przewiduje m.in.:

– dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników – wysokość uzależniona od zanotowanego spadku obrotów firmy;

– dodatki do wynagrodzeń pracowników w przypadku obniżenia wymiaru czasu pracy pracowników;

– dofinansowanie wynagrodzeń pracowników w przypadku wprowadzenia tzw. postojowego

– wsparcie firm transportowych w refinansowaniu umów leasingowych;

– zawieszenie składek ZUS na okres 3 miesięcy;

– zwolnienie ze składek na ZUS przez okres 3 miesiące – dotyczy mikro przedsiębiorców zatrudniających do 9 pracowników i samozatrudnionych;

– odroczenie terminu płatności podatków;

– czasowe zniesienie opłaty prolongacyjnej przy odraczaniu lub rozkładaniu na raty należności skarbowych i składkowych (ZUS

– pożyczki w wysokości 5000 zł dla mikro przedsiębiorców;

– korzystniejsze zasady rozliczenia start.

Warto przypomnieć, iż już w chwili obecnej możliwym jest złożenie niektórych  wniosków dotyczących w szczególności, zwolnienia z tytułu składek ZUS, odroczenia płatności składek ZUS, czy też odroczenie terminu płatności albo rozłożenia na raty podatku PIT/CIT/VAT .

Nasza Kancelaria pomaga firmom w złożeniu odpowiednich wniosków, do wyznaczonych organów oraz udziela niezbędnych porad prawnych w tym zakresie. W przypadku chęci skorzystania z naszych usług, zapraszamy do kontaktu z Działem Obsługi Klienta, który jest do Państwa dyspozycji pod numerem 500 415 527.

Scroll to Top