Kancelaria transportowa

ZARZĄDZENIE GŁÓWNEGO INSPEKTORA TRANSPORTU DROGOWEGO

ZARZĄDZENIE GŁÓWNEGO INSPEKTORA TRANSPORTU DROGOWEGO

ZARZĄDZENIE Nr 12/2020 GŁÓWNEGO INSPEKTORA TRANSPORTU DROGOWEGO z dnia 30 marca 2020 r.

w sprawie określenia wartości wysokiego współczynnika ryzyka występowania naruszeń dotyczących czasu prowadzenia pojazdu, obowiązkowych przerw i czasu odpoczynku kierowców, w tym stosowania tachografów, za rok 2019

Na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2140) w związku z § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 21 października 2019 r. w sprawie systemu oceny ryzyka podmiotów wykonujących przewóz drogowy (Dz. U. poz. 2123) zarządza się, co następuje:

§  1. Wartość wysokiego współczynnika ryzyka występowania naruszeń dotyczących czasu prowadzenia pojazdu, obowiązkowych przerw i czasu odpoczynku kierowców, w tym stosowania tachografów, za rok 2019 określa się na co najmniej 43.

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Scroll to Top