Kancelaria transportowa

Austria- przedłużenie odstępstwa od zakazu jazdy w weekendy

Austria- przedłużenie odstępstwa od zakazu jazdy w weekendy

W celu zapewnienia ciągłych dostaw towarów, zawieszenie weekendowego zakazu jazdy w Austrii dla pojazdów ciężarowych powyżej 7,5 tony przedłużono do 19 kwietnia 2020 r.

Obowiązują następujące zasady:

Zakaz prowadzenia pojazdów w soboty od 15:00 do północy oraz w niedziele i święta państwowe od 12:00 do 22:00 ciężarówkami z przyczepami, jeżeli maksymalna dopuszczalna masa całkowita ciężarówki lub przyczepy przekracza 3,5 t, a także ciężarówkami, pojazdami przegubowymi oraz samobieżnymi maszynami roboczymi o maksymalnej masie całkowitej pojazdu przekraczającej 7,5 t, zostają zawieszone ze skutkiem natychmiastowym do 19 kwietnia 2020 r. włącznie.

Zniesienie to nie ma wpływu na wszystkie inne ograniczenia ruchu (np. zakaz prowadzenia pojazdów w nocy, sektorowy zakaz prowadzenia pojazdów).

Scroll to Top