Kancelaria transportowa

Aktualizacja: Odstępstwa od stosowania Rozporządzenia (WE) nr 561/2006

Aktualizacja: Odstępstwa od stosowania Rozporządzenia (WE) nr 561/2006

Tymczasowe odstępstwa od stosowania Rozporządzenia (WE) nr 561/2006, przyznane przez państwa członkowskie Unii Europejskiej oraz państwa trzecie z uwagi na rozprzestrzenianie się Covid-19 ogłoszone przez Komisję Europejską.

Scroll to Top