Kancelaria transportowa

Austria- nowe rozporządzenie dotyczące czasu jazdy i odpoczynków

Austria- nowe rozporządzenie dotyczące czasu jazdy i odpoczynków

Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Pracy Austrii, z dniem 10 kwietnia uchyla się ze skutkiem natychmiastowym dekret z dnia 20 marca 2020 r. Od 11 kwietnia 2020 r. obowiązują przepisy dekretu z 10 kwietnia 2020r.

Z dniem 11 kwietnia 2020 r. odstępstwa od przepisów rozporządzenia (WE) nr 561/2006 określono w następujący sposób:

  1. Wyjątek od art. 6 ust. 1:
    Dzienny czas prowadzenia pojazdu nie może przekraczać 11 godzin.
  1. Wyjątek od art. 6 ust. 2:
    Tygodniowy czas prowadzenia pojazdu nie może przekraczać 60 godzin.
  1. Wyjątek od art. 6 ust. 3:
    Całkowity czas prowadzenia pojazdu w ciągu dwóch kolejnych tygodni nie może przekraczać 100 godzin.


Tym samym, w transporcie krajowym i międzynarodowym ponownie obowiązują  przepisy rozporządzenia (WE) nr 561/2006, co oznacza, że:

– obowiązkowy dzienny odpoczynek wynosi jedenaście godzin (poprzednio tymczasowo dziewięć godzin) 

– regularny tygodniowy odpoczynek wynosi 45 godzin (poprzednio tymczasowo 24 godziny)

– ponadto po upływie czterech i pół godziny, kierowcy zobligowani są do zrobienia przerwy w prowadzeniu pojazdu (wcześniej tymczasowo po pięciu i pół godzinie).

Scroll to Top