Kancelaria transportowa

Francja wprowadza konieczność posiadania świadectw podróży przez kierowców

Francja wprowadza konieczność posiadania świadectw podróży przez kierowców

Zgodnie z informacją Ministerstwa Spraw Wewnętrznych we Francji w kontekście wprowadzenia stanu zagrożenia zdrowia we Francji każdy podróżny od dnia 8 kwietnia 2020 r. od godz. 12.00 jest zobowiązany do wypełnienia i posiadania jednego z następujących świadectw podróży zgodnie z jego sytuacją, tj. w przypadku:

             podróży zagranicznych z zagranicy do Francji kontynentalnej

             podróży z Francji kontynentalnej na francuskie terytoria zamorskie

             podróży zagranicznych z zagranicy na francuskie terytoria zamorskie

Mając na uwadze kierowców podróżujących do Francji z zagranicy konieczne będzie wypełnienie pierwszego z oświadczeń, wskazującego powód podróży.

Oświadczenie to zawiera rozróżnienie dotyczące wykonywania transportu przez kierowcę transportu towarów, będącego obywatelem państwa członkowskiego UE czy państw zasymilowanych (Wielkiej Brytanii, Islandii, Liechtensteinu, Norwegii, Andory, Monako, Szwajcarii, San Marino, Stolicy Apostolskiej) bądź też będącego obywatelem państwa trzeciego.

Taki dokument należy przedłożyć do kontroli na wewnętrznych i zewnętrznych granicach państwowych na prośbę granicznych służb kontrolnych.

Oświadczenie uzupełnia sam kierowca, wskazując swoje dane oraz powód podróży.

Zalecamy wypełnienie odpowiedniego oświadczenia każdorazowo w przypadku planowanego wjazdu na terytorium Francji.

Na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych pojawiło się również skonkretyzowane oświadczenie dotyczące przemieszczenia pracownika na cele wykonywania obowiązków zawodowych na terytorium Francji. Oświadczenie to wypełnia pracodawca, wskazując dane własne, dane pracownika, rodzaj wykonywanej pracy, miejsce wykonywania pracy, środek transportu oraz czas wykonywania pracy w Francji.

Okres ważności tego dokumentu określa pracodawca, wobec czego nie ma potrzeby odnawiania go codziennie. Okres ten musi jednak uwzględniać organizację pracy ustanowioną przez pracodawcę. Zalecamy więc, aby pracodawca wystawił pracownikowi takie oświadczenie każdorazowo w przypadku planowanych operacji transportowych na terenie Francji.

Zgodnie z pouczeniem – pracownik posiadający oświadczenie o przemieszczeniu na cele zawodowe nie musi posiadać już ogólnego oświadczenia o przemieszczeniu „Attestation de déplacement dérogatoire”.

W celu otrzymania wzoru oświadczenia prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta, tel: 500 415 527.

Scroll to Top