Kancelaria transportowa

Pakiet Mobilności – najnowsze informacje

Pakiet Mobilności – najnowsze informacje

W dniu 7 kwietnia 2020 r. Rada Unii Europejskiej przyjęła reformę unijnego sektora transportu drogowego, znaną jako Pakiet Mobilności. Nowe przepisy poprawić mają warunki pracy kierowców, wprowadzą specjalne zasady delegowania kierowców w transporcie międzynarodowym oraz zaktualizują przepisy dotyczące dostępu do rynku przewozów. W dniu 11 grudnia 2019 r. Prezydencja Rady i Parlament Europejski osiągnęły tymczasowe porozumienie w kwestii Pakietu. Uzgodniony tekst został zatwierdzony przez Komitet Stałych Przedstawicieli Rady w dniu 20 grudnia 2019 r., a Rada potwierdziła porozumienie polityczne w dniu 20 lutego 2020 r.

Nowe przepisy mają na celu zapewnienie równowagi między poprawą warunków pracy i warunków socjalnych dla kierowców, a swobodą świadczenia usług transgranicznych, a także przyczynią się do bezpieczeństwa na drodze. Ponadto, jedną z intencji jest zapewnienie sektorowi jasności co do wcześniej niejednoznacznych przepisów i zapobieganie nierównomiernemu stosowaniu regulacji w państwach członkowskich.

Jak już informowaliśmy Pakiet składa się z:

  • rozporządzenia regulującego dostęp do rynku przewozów drogowych i zawodu przewoźnika drogowego rzeczy lub przewoźnika drogowego transportu pasażerskiego;
  • rozporządzenia w sprawie maksymalnego czasu pracy i minimalnego czasu odpoczynku kierowców oraz rejestrowania czasu pracy i tachografów;
  • dyrektywy zmieniającej wymogi w zakresie egzekwowania prawa i ustanawiająca zasady delegowania kierowców.

Z końcem marca Polska wraz z grupą kilku krajów UE zwróciła się do organów unijnych o zawieszenie prac nad Pakietem. Ministrowie transportu Polski, Bułgarii, Cypru, Węgier, Malty, Łotwy, Litwy i Rumunii wystosowali odpowiedni wniosek, w którym zwrócono uwagę na wyjątkową sytuację przewoźników w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa oraz na jej dalszy, negatywny wpływ na sektor transportu drogowego. Ostatnie wydarzenia pokazują jednak, że apel ten nie wpłynął na proces legislacyjny Pakietu Mobilności.

Następne kroki

Ostatnie głosowanie w ramach procedury pisemnej oznacza, że ​​Rada przyjęła stanowisko w pierwszym czytaniu. Akty prawne muszą teraz zostać przyjęte przez Parlament Europejski w drugim czytaniu, zanim zostaną opublikowane w Dzienniku Urzędowym. Oba rozporządzenia wejdą w życie 20 dni po publikacji, a dyrektywa następnego dnia po publikacji.

Przepisy rozporządzenia w sprawie dostępu do rynku i dyrektywy o delegowaniu zaczną obowiązywać 18 miesięcy po wejściu w życie aktów prawnych. Przepisy dotyczące czasu prowadzenia pojazdu będą obowiązywać 20 dni po publikacji, z wyjątkiem specjalnych terminów dla tachografów.

 

Scroll to Top