Kancelaria transportowa

Austria- dekret w sprawie świadectw kwalifikacji zawodowych kierowców

Austria- dekret w sprawie świadectw kwalifikacji zawodowych kierowców

Jak podaje Federalne Ministerstwo Ochrony Środowiska, Energii, Mobilności, Innowacji i Technologii w Austrii, obecna sytuacja związana z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID- 19, wymaga elastyczności we wdrażaniu przepisów prawnych dotyczących świadectw kwalifikacji zawodowych kierowców. Z jednej strony konieczne są ograniczenia we wszystkich obszarach życia publicznego – w szczególności w odniesieniu do uczestnictwa w dalszych szkoleniach i wydawania świadectw kwalifikacji kierowców, a z drugiej strony, konieczne są starania, aby przeciwdziałać poważnym brakom kadrowym w sektorze transportu drogowego. W obecnej sytuacji nie ma możliwości organizowania i uczestniczenia w szkoleniach.

W związku z tym, w odniesieniu do świadectw kwalifikacji zawodowych kierowców, obowiązują następujące zasady:

  • Do 31 lipca 2020 r., brak świadectwa kwalifikacji kierowców (wpis kodu C95 lub D95 do prawa jazdy), które straciło po 9 marca 2020 r. swoją ważność, czyli tydzień przed wejściem w życie środków w celu zahamowania rozprzestrzeniania się wirusa COVID- 19, nie będzie karane. Dotyczy to jednak tylko przedłużeń, nie dotyczy natomiast kierowców, którzy w ogóle nie posiadali tych kwalifikacji.
  • Odstępstwa zostają wprowadzone ze skutkiem natychmiastowym i obowiązują wstępnie do 31 lipca 2020 r. Okres ten zostanie przedłużony lub skrócony w razie potrzeby.
Scroll to Top