Kancelaria transportowa

Powiadomienie Zakładu Opieki Zdrowotnej o wjeździe kierowcy na teren Włoch – oświadczenie

Powiadomienie Zakładu Opieki Zdrowotnej o wjeździe kierowcy na teren Włoch – oświadczenie

Włoskie Ministerstwo Infrastruktury i Transportu opublikowało na swojej stronie internetowej formularz oświadczenia dla kierowców zatrudnionych w transporcie drogowym towarów w przedsiębiorstwach mających siedzibę poza terytorium Włoch. Dokument dotyczy kierowców przekraczających granicę włoską w ramach realizacji usług transportowych. Zgodnie z informacjami opublikowanymi również przez Ambasadę Rzeczpospolitej Polskiej w Rzymie kierowcy zagranicznych firm transportowych przewożących osoby lub towary, wjeżdżający do Włoch, zobowiązani są powiadomić o swoim wjeździe zakład opieki zdrowotnej (np. l’Agenzia di Tutela della Salute – ATS), właściwy dla miejsca przekroczenia granicy.

Wypełniony dokument powinien zostać uzupełniony on-line, bądź też przesłany w formie mailowej do odpowiedniej jednostki zdrowotnej, a także powinien znajdować się w pojeździe podczas wykonywania operacji transportowej we Włoszech.

Wskazujemy odpowiednie organy, które należy poinformować odpowiednio do miejsca przekroczenia granicy:

Brennero – Jednostka ochrony zdrowia Alto Adige – forma komunikacji: formularz on-line https://siag.limequery.org/483785?lang=it

Ventimiglia – Jednostka ochrony zdrowia Imperia – forma komunikacji: e-mail d.franco@asl1.liguria.it

Frejus – Jednostka ochrony zdrowia Torino 3 –  forma komunikacji: e-mail nsuma@aslto3.piemonte.it

Tarvisio – Jednostka ochrony zdrowia Udine – forma komunikacji: e-mail sorveglianzamalattieinfettive@asufc.sanita.fvg.it

Trieste – Jednostka ochrony zdrowia Trieste – forma komunikacji: e-mail profilassi.dip@asugi.sanita.fvg.it

Gorizia – Jednostka ochrony zdrowia Gorizia – forma komunikacji: e-mail infettive.profilassi@asugi.sanita.fvg.it

Monte Bianco – Jednostka ochrony zdrowia Valle d’Aosta – forma komunikacji: e-mail igiene.pubblica@ausl.vda.it

Como-Brogeda – Jednostka ochrony zdrowia Como – forma komunikacji: e-mail protocollo@pec.ats-insubria.it

Zalecamy, aby kontaktując się z jednostkami opieki zdrowotnej we Włoszech przekazać następujące informacje: imię i nazwisko kierowcy, miejsce i data urodzenia kierowcy, kraj pochodzenia kierowcy, data wjazdu do Włoch, data wydania dokumentu, kraj przeznaczenia, gmina docelowa we Włoszech, adres e-mail oraz numer telefonu kierowcy we Włoszech oraz załączyć uzupełnioną deklarację.

Deklaracja musi zostać wypełniona literami drukowanymi, a osoba wjeżdżająca – nawet jeśli nie prowadzi akurat pojazdu – musi mieć ją ze sobą. Deklaracja musi zostać udostępniona funkcjonariuszom Policji, a po ewentualnej kontroli konieczne jest przygotowanie kolejnej deklaracji.

Zgodnie z pouczeniem umieszczonym w treści deklaracji pobyt we Włoszech jest dozwolony maksymalnie przez 72 godziny, z możliwością przedłużenia o kolejne 48 godzin w przypadku wystąpienia uzasadnionych potrzeb. W razie tranzytu termin wynosi 24 godziny z możliwością przedłużenia o kolejne 12 godzin. Ewentualne przedłużenie okresu przebywania na terytorium Włoch również wymaga uzupełnienia nowej deklaracji.

Zapraszamy do kontaktu z naszym Działem Obsługi Klienta celem pozyskania deklaracji oraz instrukcji jej poprawnego wypełniania – tel: +48 500 415 527.

Scroll to Top