Kancelaria transportowa

Nowe deklaracje dla osób wykonujących usługi transportowe

Nowe deklaracje dla osób wykonujących usługi transportowe

Od dnia 11 maja 2020 r. na terenie Francji ma miejsce stopniowe rozluźnianie zakazów związanych z przemieszczaniem się po terytorium kraju. W związku z powyższym francuskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych opublikowało dokument dotyczący przemieszczania się poza swój departament i przemieszczania się ponad 100 km od miejsca zamieszkania, a także podróży na cele wykonywania transportu drogowego towarów i osób.

Na mocy dekretu nr 2020-548 z dnia 11 maja 2020 r. określającego ogólne środki niezbędne w celu zaradzenia epidemii covid-19 w ramach stanu zagrożenia zdrowia kierowca jest zwolniony z obowiązku przedstawienia ogólnej deklaracji, ma jednak obowiązek posiadania dokumentu przeznaczonego dla osób wykonujących usługi transportowe.

Oświadczenie „Justificatif de déplacement professionnel pour les secteurs du transport routier de marchandises et de personnes” wypełnia pracodawca i wskazuje w jego treści kierowcę, który na cele wykonywania transportu drogowego towarów i osób musi przemieścić ponad 100 km od swojego domu i poza swoim departamentem zamieszkania. Taki dokument kierowca powinien posiadać przy sobie w formie papierowej  podczas wykonywania usług transportowych na terytorium Francji.

Zapraszamy do kontaktu z naszym Działem Obsługi Klienta celem pozyskania deklaracji oraz instrukcji jej poprawnego wypełniania – tel: +48 500 415 527

Scroll to Top