Kancelaria transportowa

Niemcy przedłużyli do 31 maja br. odstępstwa odnośnie czasu prowadzenia pojazdu i odpoczynków

Niemcy przedłużyli do 31 maja br. odstępstwa odnośnie czasu prowadzenia pojazdu i odpoczynków

Jak informuje Federalny Urząd ds. Transportu Towarowego (BAG),  odstępstwa od rozporządzenia (WE) nr 561/2006, odnośnie czasu prowadzenia pojazdu i odpoczynków kierowców zawodowych, wykonujących transport paliwa, produktów medycznych, żywności oraz pasz, niezależnie od masy pojazdu, przedłuża się do 31 maja 2020 r. 

Dla przypomnienia, obecnie nadal obowiązują następujące odstępstwa:

 

  • Dzienny czas prowadzenia pojazdu można wydłużyć do dziesięciu godzin, maksymalnie pięć razy w tygodniu.
  • Kierowca może skorzystać z dwóch kolejnych skróconych tygodniowych okresów odpoczynku, pod warunkiem, że odbierze co najmniej cztery tygodniowe okresy odpoczynku w ciągu czterech kolejnych tygodni, z których co najmniej dwa muszą być regularnymi tygodniowymi okresami odpoczynku.
  • Każde skrócenie tygodniowego okresu odpoczynku, powinno zostać rekompensowane równoważnym okresem odpoczynku, wykorzystanym bez przerwy przed końcem trzeciego tygodnia następującego po danym tygodniu.
  • Jeżeli zostały kolejno zastosowane dwa skrócone tygodniowe okresy odpoczynku, następny okres odpoczynku – w celu zrekompensowania tych dwóch skróconych tygodniowych okresów odpoczynku – musi zostać wykorzystany przed kolejnym tygodniowym okresem odpoczynku.
Scroll to Top