Kancelaria transportowa

Postanowienia odnośnie wjazdu do Republiki Austrii

Postanowienia odnośnie wjazdu do Republiki Austrii

Wersja: 16.06.2020, obowiązująca do 30.06.2020, należy wziąć pod uwagę dalszy rozwój sytuacji.

 

 • Pasażerowie będący obywatelami następujących krajów lub mający miejsce zamieszkania lub miejsce stałego pobytu w jednym z tych krajów, oraz przyjeżdżający z jednego z tych krajów, oraz wszyscy, którzy przebywali w tych krajach lub w Austrii w ciągu ostatnich 14 dni, mogą wjechać do Austrii (bez molekularnego biologicznego testu SARS-CoV-2, bez kwarantanny): Andora, Belgia, Bułgaria, Dania, Niemcy, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Irlandia, Islandia, Włochy, Chorwacja, Łotwa, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Malta, Monako, Holandia, Norwegia, Polska, Rumunia, San Marino, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Republika Czeska, Węgry, Watykan, Cypr.
 • Wjazd obywateli państw trzecich spoza strefy Schengen jest zabroniony.
 • Pozostali pasażerowie muszą przedstawić ujemny test na SARS-CoV-2, który nie jest starszy niż 4 dni, lub rozpocząć 14-dniową kwarantannę.
 • Wyjątki dotyczą następujących osób, przybywających spoza strefy Schengen (muszą one posiadać, ujemny test na SARS-CoV-2, który nie jest starszy niż 4 dni, lub rozpocząć 14-dniową kwarantannę):
 • członkowie personelu misji dyplomatycznych i pracownicy organizacji międzynarodowych, a także członkowie rodzin tych osób mieszkający w tym samym gospodarstwie domowym,
 • pracownicy humanitarni, pielęgniarki i pracownicy służby zdrowia,
 • pracownicy sezonowi w rolnictwie i leśnictwie, a także w turystyce,
 • osoby pracujące w transporcie towarowym,
 • cudzoziemcy, posiadający wizę D wydaną przez Austrię, dokument tożsamości ze zdjęciem zgodnie z ustawą policji w sprawie cudzoziemców, zezwolenie na pobyt na podstawie ustawy o osiedleniu się i pobycie lub ustawy o azylu,
 • Obywatele austriaccy, a także osoby objęte ubezpieczeniem zdrowotnym w Austrii lub mające zgodę na leczenie austriackiego szpitala wydaną z przyczyn medycznych; dozwolone jest zabranie ze sobą osoby towarzyszącej,
 • Osoby zamieszkałe w Austrii, w celu ponownego wjazdu do kraju po skorzystaniu z koniecznych usług medycznych za granicą,
 • Ogólne wyjątki, niezależnie od tego, skąd dane osoby przyjeżdżają (nie jest konieczny test molekularny SARS CoV-2, ani kwarantanna):
 • osoby wykonujące transport towarowy, w celu utrzymania ciągłości dostaw,
 • osoby wykonujące transport w ramach transportu przemysłowego (działalność gospodarcza)
 • loty repatriacyjne
 • w sprawach rodzinnych w indywidualnych przypadkach z powodów godnych szczególnej uwagi
 • z uwagi na szczególnie ważne powody dotyczące opieki nad zwierzętami w indywidualnych przypadkach
 • w ramach lotu transferowego
 • pasażerowie tranzytowi, pod warunkiem zapewnienia natychmiastowego wyjazdu (bilet lotniczy, bilet kolejowy, bilet autobusowy, potwierdzenie przejazdu taksówką itp.),
 • w nadrzędnym interesie Republiki Austrii.
 • Osoby, które muszą rozpocząć kwarantannę, muszą dostarczyć potwierdzenie dostępności odpowiedniego zakwaterowania po przyjeździe, ponoszą również jego koszty. W przeciwnym razie wjazd zostanie zabroniony. Osoby te muszą po przyjeździe przedstawić odpowiednie oświadczenie wjazdowe lub tranzytowe.

Istnienie ważnych powodów podróży do Austrii i posiadanie wymaganych dokumentów, musi być uwiarygodnione przy wjeździe.

Scroll to Top