Kancelaria transportowa

Problemy techniczne na francuskim portalu ANTAI

Problemy techniczne na francuskim portalu ANTAI

Od poniedziałku 22.06.2020 r. francuski portal ANTAI przeznaczony do udostępniania dokumentacji dotyczącej naruszeń drogowych, opłacania nałożonych mandatów czy też składania odwołań nie działa prawidłowo.

 

Użytkownicy systemu, którzy za jego pośrednictwem podejmują próby wskazania osoby odpowiedzialnej za naruszenie czy też zakwestionowania nałożonej kary mogą w ciągu najbliższych dni nie uzyskać potwierdzenia dokonanych działań. Prawdopodobnie system aktualnie nie rejestruje w odpowiedni sposób operacji dotyczących mandatów. Na chwilę obecną nie określono jednak kiedy problemy techniczne zostaną naprawione i możliwe będzie korzystanie z systemu zgodnie z jego przeznaczeniem. Wszelkich czynności, których dokonanie w formie elektronicznej umożliwia system antai.gouv.fr można dokonać również korespondencyjnie.

Wobec powyższego, jeśli napotkali Państwo problemy z portalem zapraszamy do kontaktu z naszym Działem Obsługi Klienta – tel: +48 500 415 527 celem otrzymania pomocy w dokonaniu opłaty, wskazania kierowcy czy tez odwołania poza systemem antai.gouv.fr
Scroll to Top