Kancelaria transportowa

PAKIET MOBILNOŚCI PRZYJĘTY

PAKIET MOBILNOŚCI PRZYJĘTY

W dniu 09.07.2020 r Parlament Europejski przegłosował reformę przepisów dotyczących unijnego sektora transportu drogowego, znaną jako Pakiet mobilności. Parlament poparł tym samym nowe zasady mające na celu poprawę warunków pracy kierowców i powstrzymanie zakłóceń konkurencji w transporcie drogowym.

 

Posłowie zaakceptowali wszystkie z trzech aktów Pakietu Mobilności przyjętych przez ministrów UE w kwietniu 2020 r. bez żadnych poprawek. Zmiany przepisów zostały sprecyzowane w Rozporządzeniu o dostępie do zawodu przewoźnika i rynku przewozów, Rozporządzeniu o czasie prowadzenia pojazdu, czasie odpoczynku i tachografach oraz Dyrektywie o egzekwowaniu przepisów i delegowaniu kierowców w transporcie drogowym.

Zmienione zasady delegowania kierowców, czasy prowadzenia pojazdu i okresy odpoczynku oraz lepsze egzekwowanie zasad kabotażu (tj. Transport towarów wykonywany tymczasowo przez przewoźników niebędących rezydentami w przyjmującym państwie członkowskim) mają na celu położenie kresu zakłóceniom konkurencji w sektorze transportu drogowego i zapewniają lepsze warunki wypoczynku dla kierowców.

Nowe zasady mają pomóc w zapewnieniu lepszych warunków odpoczynku i pozwolić kierowcom na spędzanie większej ilości czasu w domu. Przedsiębiorstwa transportowe będą musiały zorganizować swoje rozkłady jazdy tak, aby kierowcy w międzynarodowym transporcie towarowym mogli wracać do domu w regularnych odstępach czasu (co trzy lub cztery tygodnie w zależności od harmonogramu pracy). Dodatkowo uregulowano na poziomie unijnym zakaz odbierania regularnego tygodniowego odpoczynku w kabinie pojazdu.

W zakresie uczciwej konkurencji i zwalczania nielegalnych praktyk nowe przepisy przewidują, że tachografy będą wykorzystywane do rejestrowania przekroczenia granic państwowych w celu zwalczania naruszeń. Ponadto, aby zapobiec wykonywaniu nielegalnego kabotażu wprowadzony został 4-dniowy okres cooling-off obowiązkowy przed rozpoczęciem wykonywania dalszych operacji kabotażowych w tym samym kraju za pomocą tego samego pojazdu.

Celem zapobiegania zakładaniu fikcyjnych przedsiębiorstw podmioty działające w transporcie drogowym będą musiały mieć możliwość wykazania, że są zasadniczo aktywne w państwie członkowskim, w którym są zarejestrowane. Nowe zasady będą wymagały również, aby ciężarówki wracały do ​​centrum operacyjnego przedsiębiorstwa co osiem tygodni. Dodatkowo, korzystanie z lekkich samochodów dostawczych o masie przekraczającej 2,5 tony będzie również podlegać przepisom UE dotyczącym przewoźników, w tym wyposażania pojazdów w tachograf.

Nowe przepisy zapewnić mają jasne ramy prawne w zakresie wynagradzania kierowców, zapobiegające różnym interpretacjom krajowym. Zasady delegowania będą miały zastosowanie do kabotażu i operacji transportu międzynarodowego, z wyłączeniem tranzytu, operacji dwustronnych i operacji dwustronnych z dwoma dodatkowymi załadunkami lub rozładunkami.

Przyjęte zasady wejdą w życie po ich opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym UE w nadchodzących tygodniach.

 

Zasady delegowania obowiązują 18 miesięcy po wejściu w życie aktu prawnego. Przepisy dotyczące czasu odpoczynku, w tym powrotu kierowców, będą obowiązywać 20 dni po opublikowaniu ustawy. Przepisy dotyczące zwrotu ciężarówek i inne zmiany zasad dostępu do rynku będą obowiązywać 18 miesięcy po wejściu w życie ustawy o dostępie do rynku.

Jeśli chcą Państwo wiedzieć więcej o szczegółach zmian wprowadzonych Pakietem Mobilności zapraszamy na nasz kanał na YouTube, gdzie mogą Państwo zapoznać się z webinarami dotyczącymi każdego z aktów zmieniających dotychczasowe przepisy.

Dział Prawny Koben sp. z o.o.

Scroll to Top