Kancelaria transportowa

Pakiet Mobilności – istotne zmiany dla przewoźników

Pakiet Mobilności – istotne zmiany dla przewoźników

Pakiet Mobilności, zmieniający w znaczny sposób transport drogowy, został w ostatnim czasie przyjęty przez Parlament Europejskim. Przepisy mają również zastosowanie do transportu drogowego rzeczy powyżej 2,5 tony. Przewoźnicy drogowi po wejściu w życie przepisów będą musieli spełnić szereg dodatkowych obowiązków, aby wykonywać transport. Przede wszystkim koniecznym będzie posiadanie odpowiedniej licencji wspólnotowej.

Dodatkowo, przedsiębiorcy wykonujący transport drogowy pow. 2,5 tony będą musieli spełniać następujące wymogi:

a) posiadać rzeczywistą i stałą siedzibę w jednym z państw członkowskich;
b) cieszyć się dobrą reputacją;
c) posiadać odpowiednią zdolność finansową; oraz
d) posiadać wymagane kompetencje zawodowe.

Przedmiotowe wymogi mają już zastosowanie do transportu drogowego rzeczy powyżej 3,5 tony, niemniej jednak Pakiet Mobilności znacznie zmienia przedmiotowe wymogi.  

Zgodnie z Pakietem Mobilności, przedsiębiorca wykonujący transport musi być w stanie w każdym momencie roku finansowego spełnić swoje zobowiązania finansowe. Przedsiębiorca wykazuje na podstawie rocznych sprawozdań finansowych poświadczonych przez audytora lub odpowiednio upoważnioną osobę, że każdego roku dysponuje kapitałem i rezerwami w łącznej wysokości co najmniej: 

  1. 9 000 EUR, na pierwszy wykorzystywany pojazd silnikowy;
  2.  5 000 EUR na każdy dodatkowy wykorzystywany pojazd silnikowy lub zespół pojazdów, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 3,5 tony; oraz 
  3. 900 EUR na każdy dodatkowy wykorzystywany pojazd silnikowy lub zespół pojazdów, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 2,5 tony, ale nie przekracza 3,5 tony.

Wymogi dotyczące zdolności finansowej będą dotyczyć również przedsiębiorców wykonujących zawód przewoźnika drogowego rzeczy z wykorzystaniem pojazdów silnikowych lub zespołów pojazdów, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 2,5 tony, ale nie przekracza 3,5 tony. Będą oni zobowiązani dysponować kapitałem i rezerwami w łącznej wysokości co najmniej  1 800 EUR na pierwszy wykorzystywany pojazd oraz  900 EUR na każdy dodatkowy wykorzystywany pojazd. 

O wszystkich, istotnych zmian dotyczących Pakietu Mobilności dla przewoźników drogowych, opowiemy na szkoleniu organizowanym w dniu 8 września 2020r. w Katowicach, na które serdecznie zapraszamy.

Dział prawny Koben sp. z o.o. 

Scroll to Top