Kancelaria transportowa

Bezpłatne szkolenie online kierowane do pracodawców prowadzących działalność w sektorze transportowym

Bezpłatne szkolenie online kierowane do pracodawców prowadzących działalność w sektorze transportowym

Państwowa Inspekcja Pracy prowadzi kampanię informacyjną „Czas pracy kierowców a wypadki drogowe”.

Celem działań jest zapobieganie wypadkom komunikacyjnym, związanym z naruszaniem przepisów o czasie pracy lub złym stanem psychofizycznym pracowników poprzez szkolenia w zakresie wymagań określonych dla kierowców oraz przyczyn wypadków przy pracy, będących skutkiem naruszania przepisów o czasie pracy.

Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach zaprasza na bezpłatne szkolenie online skierowane do  pracodawców, przedsiębiorców prowadzących działalność w sektorze transportowym – zatrudniających kierowców zawodowych, jak również pracowników lub osoby samozatrudniające się.

Szkolenie odbędzie się 5 sierpnia 2020 r. o godzinie 9.00 za pomocą komunikatora internetowego SKYPE, istnieje również możliwość udziału w tradycyjnym szkoleniu w siedzibie OIP Katowice ul. Owocowa 6-6a o godzinie 11.00.

Link do szkolenia zostanie udostępniony po przesłaniu zgłoszenia.

Program szkolenia:

  • Zakres obowiązywania przepisów prawa pracy w stosunku do pracowników zatrudnionych na stanowisku kierowcy w kontekście Kodeksu pracy, ustawy o czasie pracy kierowców i rozporządzenia (WE) 561/2006,
  • Podstawowe definicje dotyczące czasu pracy, wynikające z ustawy o czasie pracy kierowców i rozporządzenia (WE) 561/2006,
  • Strategia kontroli Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie czasu pracy kierowców (ustawa o czasie pracy kierowców),
  • Praktyczne przykłady omawianych zagadnień.

Termin przyjmowania zgłoszeń na szkolenie – do 04.08. 2020 r.

Kontakt: Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach, Sekcja Prewencji i Promocji

Tel.: 32 604-11-03 lub 32 604-11-10, mail: promocja@katowice.pip.gov.pl

Scroll to Top