Kancelaria transportowa

Ujednolicony tekst Rozporządzenia 561/2006

Ujednolicony tekst Rozporządzenia 561/2006

Informujemy, iż dostępny jest już ujednolicony tekst Rozporządzenia 561/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniające rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85

Warto przypomnieć, iż z dniem 31 lipca br. został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Pakiet Mobilności. Wprowadza on szereg zmian, między innymi w zakresie Rozporządzenia 561/2006, które obowiązują już od 20 sierpnia br. Zmiany dotyczą przede wszystkim odpoczynku kierowcy, jego powrotu do kraju, jak również odbioru odpoczynku przez kierowcę na promie. Co więcej, zawiera dodatkowe regulacje dotyczące stosowania art. 12, pozwalające na wydłużenie czasu pracy kierowcy.

Ujednolicony tekst Rozporządzenia 561/2006 dostępny jest tutaj

Kancelaria Transportowa KOBEN dla wszystkich zainteresowanych zmianami dotyczącymi Pakietu Mobilności, przeprowadza liczne szkolenia na terenie całej Polski.

  • KATOWICE – 26 września

Dodatkowo organizujemy również szkolenie online w dniu 25 września.

Wszystkich zainteresowanych, zapraszamy do kontaktu:
📩 dok@koben.pl ☎️ +48 33 472 08 91 / +48 500 415 527

Scroll to Top