Kancelaria transportowa

ZAKAZ JAZDY Z OTWARTYMI DRZWIAMI NACZEPY W NIEMCZECH

ZAKAZ JAZDY Z OTWARTYMI DRZWIAMI NACZEPY W NIEMCZECH

Służby kontrolne w Niemczech coraz częściej nakładają kary za jazdę z otwartymi drzwiami naczepy. Nakładana kara stanowi przepadek korzyści, jaką przedsiębiorca uzyskał z transportu wykonywanego niezgodnie z przepisami. Ma to związek z wydaną w październiku 2019 r. opinią Federalnego Stowarzyszenia Transportu Towarowego Logistyki i Utylizacji.

Powołana opinia przypomina zasady transportu ładunku wystającego poza obrys pojazdu, zawarte w § 22 StVO.

W szczególności warto wskazać, że ładunek może wystawać do tyłu do 1,50 m, ale do 3 m przy przewożeniu na odległość do 100 km.

Pojazd wraz z ładunkiem nie może być dłuższy niż 20,75 m. Jeżeli zewnętrzny koniec ładunku wystaje więcej niż 1 m poza tylne światła odblaskowe pojazdu, należy go oznaczyć co najmniej:

1. jaskrawoczerwoną flaga nie mniejszą niż 30 x 30 cm, oddzieloną poprzeczką,

2. jasnoczerwonym znakiem tej samej wielkości, wychylającym się w poprzek kierunku jazdy lub

3. przymocowanym pionowo cylindrycznym korpusem tego samego koloru i wysokości, o średnicy co najmniej 35 cm.

Powyższe zabezpieczenia nie mogą być instalowane wyżej niż 1,50 m nad jezdnią.

W razie potrzeby (§ 17 ust. 1: „O zmroku, w ciemności lub jeśli wymagają tego warunki widoczności, należy użyć przepisanego sprzętu oświetleniowego. Sprzęt oświetleniowy nie może być zakryty ani zabrudzony”), w tym samym miejscu musi być zamontowane co najmniej jedno światło emitujące czerwone światło a dodatkowo czerwone światło odblaskowe o wysokości nieprzekraczającej 90 cm.

W dalszej części opinii Stowarzyszenie uznało za niedozwolony transport ładunku z otwartymi drzwiami naczepy. Tytułem uzasadnienia przyjęto, iż:

– naczepy nie są testowane do pracy z otwartymi tylnymi drzwiami, stąd w świetle przepisów budowlanych i eksploatacyjnych naczepa poruszająca się z otwartymi tylnymi drzwiami traktowana jest tak, jakby nie miała homologacji;

– wówczas z reguły przekroczona zostaje dopuszczalna szerokość pojazdu 2,55 m;

– zostaje zaburzona stabilność konstrukcji wbrew DIN EN 12642, co ma wpływ na zabezpieczenie ładunku;

– zostaje zakryte oznaczenie konturu naczepy;

W opinii wskazuje się, iż nawet specjalne zezwolenie zgodnie z § 46 StVO na odpowiedni zwis ładunku z tyłu, nie obejmuje pozwolenia na otwierane czy składane tylne drzwi naczepy.

Stowarzyszenie sugeruje w razie sporu poinformować spedytora lub innego zleceniodawcę o treści wspomnianej opinii. Dodatkowo proponuje się w omawianych sytuacjach zastosowanie odpowiedniej naczepy, np.:

–  naczepy teleskopowej (SANH) lub

– naczepy, która ma tylko plandekę z tyłu zamiast tylnych drzwi portalowych i w razie potrzeby można ją zwinąć; znakowanie konturowe i stabilność nadwozia musi być wówczas odpowiednio zaprojektowana (sugeruje się kontakt z producentem naczepy).

Scroll to Top