Kancelaria transportowa

BREXIT – Kierowco, bądź gotów!

BREXIT – Kierowco, bądź gotów!

Najnowsze informacje dla branży TSL w związku z Brexit’em

Z dniem 1 stycznia 2021 r. zakończy się okres przejściowy wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej (UE), oznacza to m.in. WPROWADZENIE KONTROLI przepływu towarów między Wielką Brytanią i państwami członkowskimi UE.

Rząd UK podjął decyzję o wprowadzeniu nowych kontroli granicznych W 3 ETAPACH do 1 lipca 2021 r. To stopniowe podejście ma zapewnić przemysłowi dodatkowy czas na wprowadzenie odpowiednich rozwiązań organizacyjnych.

Jeśli szukasz rozwiązań i wsparcia, aby nie musieć się martwić poniższymi zmianami – kliknij tutaj.

ZAPOZNAJ SIĘ z kolejnymi etapami* dla importu i eksportu towarów między UE a UK:

1.           Od STYCZNIA 2021 r .:

Podmioty importujące towary standardowe, obejmujące wszystko od odzieży po elektronikę, będą musiały przygotować się na podstawowe wymagania celne, takie jak:

  • prowadzenie odpowiedniej ewidencji towarów importowanych,
  • podmioty handlowe będą miały do sześciu miesięcy na wypełnienie deklaracji celnych
  • taryfy celne będą należne, jeżeli dotyczyć będą konkretnych przewożonych towarów, jednak płatności będą mogły zostać odroczone do czasu złożenia deklaracji,
  • brytyjskie deklaracje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony nie będą wymagane przy imporcie przez pierwsze sześć miesięcy.

Od tej daty będą potrzebne standardowe zgłoszenia celne dla towarów kontrolowanych oraz wyrobów akcyzowych, takich jak alkohol i wyroby tytoniowe.
Zapowiedziano również kontrole fizyczne w miejscu przeznaczenia lub w innych zatwierdzonych miejscach w zakresie przewozu wysokiego ryzyka takich jak przewóz zwierząt czy roślin.
Istnieć będzie także wymóg uprzedniej notyfikacji niektórych  przewozów. Zaznaczono jednak, że takie przewozy nie będą musiały przekraczać granicy z Wielką Brytanią przez punkt kontroli granicznej (BCP).

Wymagane będą deklaracje eksportowe i brytyjskie wyjazdowe deklaracje bezpieczeństwa i ochrony dla wszystkich towarów. Podmioty importujące i eksportujące towary na podstawie Konwencji o wspólnej procedurze tranzytowej będą musiały przestrzegać wszystkich procedur tranzytu – te nie będą bowiem wprowadzane etapami.
Usługa ruchu pojazdów ciężarowych (GVMS)* będzie wprowadzana od stycznia tylko dla przewozów tranzytowych.

*Goods Vehicle Movement Service (GVSM) – usługa cyfrowego usprawnienia procesów celnych.

2.           Od KWIETNIA 2021 r .:

Przewozy wszystkich produktów pochodzenia zwierzęcego (POAO) – na przykład mięsa, miodu, mleka lub produktów jajecznych – i wszystkich objętych regulacjami roślin i produktów roślinnych będą wymagać uprzedniego powiadomienia i odpowiedniej dokumentacji medycznej.
Jakiekolwiek kontrole fizyczne będą nadal mogły być przeprowadzane w miejscu przeznaczenia aż do lipca 2021 r.

3.           Od LIPCA 2021 r .:

Podmioty handlowe przewożące dowolne towary będą musiały dokonać pełnej deklaracji i odprawy celnej w punkcie importu i opłacić stosowne taryfy. Od tej daty będą wymagane pełne deklaracje bezpieczeństwa i ochrony dla wszystkich towarów.
Dla towarów podlegających kontrolom sanitarnym i fitosanitarnym (SPS), konieczne będzie skorzystanie z punktów kontroli granicznej (BCP) gdzie zgodnie z zapowiedzią nastąpi wzrost kontroli bezpośrednich i pobierania próbek.
Kontrole sanitarne związane z przewozem zwierząt, roślin będą odbywać się w punktach kontroli granicznej, a nie w miejscach docelowych.
GVMS będzie obowiązywał dla wszystkich importów i eksportów oraz ruchy tranzytowe w punktach granicznych, które zdecydują się je wprowadzić.

Co istotne przewoźnicy nie będą co do zasady ponosić odpowiedzialności za przygotowanie zgłoszeń celnych dla swoich Klientów, tj. podmiotów handlowych importujących czy eksportujących towary, chyba że ustanowieni zostali jako pośrednik w procesie handlowym.

W kontekście przygotowania odpowiedniej dokumentacji celnej mogą polegać na podmiocie zlecającym dany przewóz.
Warto byłoby jednak, aby przewoźnicy mieli świadomość jakie dokumenty powinni uzyskać od podmiotu handlowego, aby uniknąć ewentualnych opóźnień czy problemów podczas wykonywania operacji transportowej. W ramach planów pomocy przewoźnikom i kierowcom samochodów ciężarowych w zrozumieniu, czy przewożą odpowiednią dokumentację, rząd Wielkiej Brytanii opracowuje nową technologię, znaną jako Smart Freight Service (SFS). Będzie ona prawdopodobnie dostępna w formie aplikacji mobilnej, która aktualnie znajduje się w fazie rozwoju i testowania przez rząd brytyjski.

Jeśli szukasz rozwiązań i wsparcia, aby nie musieć się martwić powyższymi zmianami – kliknij tutaj.

*ogłoszone przez Border and Protocol Delivery Group

Scroll to Top