Kancelaria transportowa

CZECHY – aktualna sytuacja Covid

CZECHY – aktualna sytuacja Covid


Zgodnie z informacją umieszczoną ma stronach Ambasady Polski w Czechach podróż tranzytowa przez Czechy
z państw wysokiego ryzyka zachorowania – o ile nie przekroczy 12h –
wymaga jedynie noszenia maseczki ochronnej przez cały czas tranzytu.


Natomiast przyjazd do Czech na okres powyżej 12 h (o ile pobyt w kraju wysokiego ryzyka ostatnich 14 dniach trwał dłużej niż 12 h) wymaga podjęcia konkretnych działań:

– wypełnienia elektronicznego formularza zgłoszeniowego przyjazdu,
– poddania się testowi PCR* w ciągu 5 dni od przyjazdu i przedłożenia wyniku badania do regionalnej stacji higieny w ciągu 7 dni od wjazdu.
*Republika Czeska honoruje testy PCR wykonane w innym państwie członkowskim UE nie starsze niż wykonane do 72h

Stosownie do uzyskanej przez nas w dniu 22 października br. telefonicznej informacji  z Konsulatu Generalnego RP w Ostrawie,
na dzień dzisiejszy Polska nie jest uznawana przez Czechy za państwo wysokiego ryzyka zachowania.
A zatem, wystarczającym w tym przypadku jest noszenie maseczki ochronnej.

Aktualne informacje dotyczące sytuacji w Czechach,
również listę państw niskiego ryzyka zachorowania można znaleźć tutaj.

Dział Prawny Kancelarii KOBEN

Scroll to Top