Kancelaria transportowa

WŁOCHY aktualne obostrzenia

WŁOCHY aktualne obostrzenia

Poniżej zamieszczamy informację uzyskane w Ambasadzie RP we Włoszech, zapoznaj się z nimi i bądź na bieżąco!


25 października 2020 r. Prezes Rady Ministrów Giuseppe Conte podpisał dekret potwierdzający, że TRANSPORT,
w tym transport drogowy, JEST ZWOLNIONY z procedur i kontroli nakładanych na osoby
wjeżdżające do Włoch z niektórych krajów uznanych za zagrożone,
a także z ograniczeń wynikających z wprowadzenia godziny policyjnej.

Wobec powyższego zalecamy, aby kierowcy wykonujący operacje transportowe na terytorium Włoch
posiadali przy sobie dokumenty potwierdzające, że podróż odbywa się w związku z wykonywaniem transportu drogowego, takie jak dokumenty przewozowe, zgłoszenie delegowania pracownika do wykonywania pracy na terytorium Włoch,
umowę o pracę przetłumaczoną na język włoski.Zgodnie z informacją Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej we Włoszech rozporządzeniem z dnia 7 września br.
władze włoskie wprowadziły 6 kategorii państw, dla których obowiązują następujące obostrzenia:

Kategoria A: San Marino i Watykan

 • Brak ograniczeń przy wjeździe do Włoch.

Kategoria B: Państwa Unii Europejskiej, państwa strefy Schengen, Wielka Brytania, Andora i Monako, Wyspy Owcze, Grenlandia, Azory, Madera, Wyspy Svalbard i Jan Mayen

 • Brak ograniczeń przy wjeździe do Włoch.
 • Nie ma konieczności poddania się kwarantannie, jednak należy wypełnić oświadczenie własne (autodichiarazione) – możesz je uzyskać w naszej Kancelarii – napisz do nas.

Kategoria C: Hiszpania (włączając Ceutę i Melillę), Francja (włączając Gujanę Fr., Martynikę, Gwadelupę, Majottę i Reunion, a bez pozostałych terytoriów zamorskich), Belgia, Niderlandy (z wyłączeniem terytoriów pozaeuropejskich), Wielka Brytania oraz Czechy 

 • Zarówno w przypadku pobytu jak i tranzytu przez wskazane państwa w ciągu ostatnich 14 dni, oprócz wypełnienia oświadczenia własnego są zobligowane do przedstawienia zaświadczenia o negatywnym wyniku badania na koronawirusa, przeprowadzonego w okresie do 72 godzin przed wjazdem na terytorium Włoch. Akceptowane są zarówno testy serologiczne i immunochromatograficzne, jak i testy przeprowadzone w formie wymazu. W przypadku braku takiego zaświadczenia należy poddać się takiemu testowi w momencie przybycia na lotnisko, do portu lub podczas przekraczania granicy lądowej (tam, gdzie jest to możliwe) lub wykonać test w przeciągu 48 godzin od wjazdu do Włoch w przychodni właściwej dla miejsca pobytu, pozostając w autoizolacji do czasu uzyskania negatywnego wyniku testu.
 • Dodatkowo, osoby wjeżdżające do Włoch z wyżej wskazanych obszarów muszą ponadto zgłosić swój przyjazd do przychodni lokalnej właściwej dla miejsca pobytu (Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria).
 • Testowi nie muszą poddawać się osoby wjeżdżające do Włoch własnym środkiem transportu, pod warunkiem, że opuszczą terytorium Włoch w ciągu 36 godzin od wjazdu. Za taki „tranzyt”, w myśl obecnych przepisów epidemicznych, uznaje się wyłącznie przejazd przez terytorium Włoch bez postojów. Zatrzymanie się np. na nocleg skutkowałoby natomiast uznaniem podróży za „krótki pobyt”, a to z kolei wiązałoby się z koniecznością przedstawienia aktualnych wyników testów w kierunku covid-19.

Kategoria D: Rumunia, Australia, Kanada, Gruzja, Japonia, Nowa Zelandia, Rwanda, Korea Południowa, Tajlandia, Tunezja i Urugwaj

 • Osoby, które przebywały lub przejeżdżały przez terytorium tych państw w ciągu 14 dni przed wjazdem do Włoch, podlegają obowiązkowej, 14 dniowej kwarantannie.​​​​​​ Należy również wypełnić oświadczenie własne (autodichiarazione).

Kategoria E: Pozostałe kraje

 • Wjazd do Włoch możliwy jest tylko w celach zawodowych, zdrowotnych, naukowych, w sytuacjach nagłych, lub konieczności powrotu do miejsca zamieszkania. Nie ma możliwości wjazdu w celach turystycznych. Należy również wypełnić oświadczenie własne (autodichiarazione).

Kategoria F: Armenia, Bahrajn, Bangladesz, Bośnia i Hercegowina, Brazylia, Chile, Kuwejt, Macedonia Północna, Mołdawia, Oman, Panama, Peru, Dominikana

 • Osoby, które przebywały lub przejeżdżały przez terytorium tych państw w ciągu ostatnich 14 dni nie mogą wjechać na terytorium Włoch. Wyjątek stanowią obywatele UE oraz członkowie ich rodzin, którzy posiadali stałe miejsce zamieszkania na terenie Włoch przed 9 lipca br. 

Zakaz wjazdu obowiązuje również osoby wjeżdżające z Kosowa i Czarnogóry, z wyjątkiem obywateli UE oraz członków ich rodzin, którzy posiadali stałe miejsce zamieszkania na terenie Włoch przed 16 lipca br. oraz z Kolumbii, z wyjątkiem obywateli UE
oraz członków ich rodzin, którzy posiadali stałe miejsce zamieszkania na terenie Włoch przed 13 sierpnia br.


W niektórych regionach została wprowadzona godzina policyjna:

 • Kampanii – od 20 października, między 23:00 a 5:00;
 • Lombardii – od 22 października do 13 listopada, między 23:00 a 5:00;
 • Lacjum – od 23 października do 22 listopada, między 24:00 a 5:00.

We wskazanych godzinach dozwolone jest przemieszczanie się jedynie z uzasadnionych powodów związanych z wykonywaną pracą, w sytuacji wyższej konieczności oraz w nagłych przypadkach, związanych np. ze stanem zdrowia. 
Ponadto dozwolony jest powrót do swojego miejsca zamieszkania/pobytu.

Należy przy tym mieć przy sobie wydrukowane, wypełnione i podpisane oświadczenie,
którego wzór można uzyskać w naszej Kancelarii – ZAPYTAJ O OŚWIADCZENIE

~Dział Prawny Kancelarii Koben

Scroll to Top