Kancelaria transportowa

FRANCJA LOCKDOWN aktualności 30/10 nowe ograniczenia

FRANCJA LOCKDOWN aktualności 30/10 nowe ograniczenia

W obliczu pogarszającej się sytuacji zdrowotnej na terytorium Francji
od północy z 29 na 30 października w życie weszły NOWE OGRANICZENIA w podróżowaniu.

Wszelkie zbędne przemieszczenia stają się niedozwolone, a ograniczeniami objęte zostaje całe terytorium Francji
oraz Martynika jako terytorium zamorskie. Na podstawie zaktualizowanego oświadczenia JUSTIFICATIF DE DÉPLACEMENT PROFESSIONNEL, kierowcy w transporcie drogowym mogą nadal realizować operacje transportowe
w celu utrzymania ciągłości dostaw.
Wcześniejsze regulacje w zakresie godziny policyjnej stają się nieaktualne, a konieczne oświadczenie
kierowca powinien posiadać przy sobie niezależnie od godziny przemieszczenia.

Oświadczenie JUSTIFICATIF DE DÉPLACEMENT PROFESSIONNEL, wydawane kierowcom w związku z
obowiązywaniem godziny policyjnej zostało zmodyfikowane co do podstawy jego wprowadzenia, wobec czego zalecamy przekazanie kierowcom zaktualizowanego oświadczenia.

Dokument JUSTIFICATIF DE DÉPLACEMENT PROFESSIONNEL wystawiany jest przez pracodawców osób,
których przemieszczanie się na terytorium Francji jest niezbędne do wykonania obowiązków pracowniczych,
które nie mogą być wykonywane w formie pracy zdalnej. Kierowca powinien posiadać przy sobie taki dokument
w czasie wykonywania operacji transportowych we Francji.

Zgodnie z pouczeniem zawartym w dokumencie jest on wystarczający do uzasadnienia podróży służbowej pracownika,
w przypadku odbywania:

– zwykłej podróży między domem pracownika a miejscem pracy lub podróż między różnymi miejscami pracy, jeżeli wymaga tego charakter jego obowiązków:

– podróży o charakterze zawodowym, której nie można odroczyć, na wniosek pracodawcy.

Okres ważności niniejszego dokumentu określa pracodawca, dlatego nie ma potrzeby jego codziennego odnawiania.
Okres ten musi uwzględniać organizację pracy zapewnioną przez pracodawcę np. rotacje pracowników,
a także okresy urlopu lub odpoczynku.

Sam dokument wskazuje również, że osoby samozatrudnione muszą zaopatrzyć się w ATTESTATION DE DÉPLACEMENT DÉROGATOIRE zaznaczając pierwszy powód przemieszczenia – tj. „Podróż między miejscem zamieszkania a miejscem wykonywania działalności zawodowej lub miejscem nauki i szkolenia, przemieszenia związane z wykonywaniem działalności zawodowej, które nie mogą być odroczone, przemieszczenia związane z udziałem w konkursie lub egzaminem.”.
Ten dokument zawiera również konkretną datę i godzinę przemieszczenia i powinien być wypełniany każdorazowo w przypadku przemieszczenia na terytorium Francji, a osoby posługujące się nim mają obowiązek posiadać go cały czas przy sobie. Dodatkowo zalecamy również posiadanie przy sobie dokumentu uzasadniającego skorzystanie z wyjątku dotyczącego zakazu przemieszczania, np. wypis z CEIDG oraz dokumenty przewozowe z określoną datą załadunku/rozładunku.

Niezastosowanie się do tych środków będzie skutkowało nałożeniem grzywny:

– pierwsze naruszenie: grzywna w wysokości 135 euro, podwyższona do 375 euro (w przypadku braku zapłaty lub braku zakwestionowania w terminie wskazanym w zawiadomieniu o naruszeniu)

– kolejne naruszenie w ciągu 15 dni: grzywna w wysokości 200 euro podwyższona do 450 euro (w przypadku braku zapłaty lub braku zakwestionowania w terminie wskazanym w zawiadomieniu o naruszeniu)

– po trzecim naruszeniu w ciągu 30 dni: grzywna w wysokości 3750 euro zagrożona 6 miesiącami pozbawienia wolności.”

~Dział Prawny Kancelarii Koben

W razie dalszych pytań zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią!
KONTAKT

Scroll to Top