Kancelaria transportowa

NIEMCY – kwarantanna, obowiązkowy test COVID

NIEMCY – kwarantanna, obowiązkowy test COVID

Aktualizacja NIEMCY– obowiązek wykonania testu i odbycia kwarantanny:

Władze niemieckie wprowadziły obowiązek wykonania testu i kwarantanny
w stosunku do osób podróżujących z obszarów ryzyka, do których należy m.in. Polska.

Z obowiązku wykonania testu i odbycia kwarantanny zasadniczo zwolnieni są kierowcy w transporcie międzynarodowym,
jednak szczegóły w tym zakresie określa prawo ustalane odrębnie dla każdego z landów:

 • Badenia-Wirtembergia, Brandenburgia, Saksonia, Saksonia-Anhalt, Turyngia,

z kwarantanny oraz testów zwolnione są m.in. osoby, które przejeżdżają tranzytem oraz kierowcy transportu międzynarodowego, a także pracownicy przedsiębiorstw transportowych.

 • Brema, Hamburg, Saara, Meklemburgia-Pomorze Przednie,

z kwarantanny oraz testów zwolniony jest jedynie tranzyt.
W pozostałych przypadkach, aby uniknąć kwarantanny kierowcy powinni okazać negatywny wynik testu sprzed 48 godzin.

W zagłębiu Saary dodatkowo należy przedstawić zaświadczenie lekarskie oparte na negatywnym wyniku testu sprzed 48 godzin.

W landzie Meklemburgia-Pomorze Przednie wymagane są 2 negatywne wyniki testów wykonanych w odstępie 5-7 dni.

Oznacza to, że po wjeździe należy przebywać w kwarantannie co najmniej do czasu uzyskania drugiego negatywnego wyniku.

 • Dolna Saksonia

Z kwarantanny wyłączone są osoby, które podróżują tranzytem lub przedstawiły negatywny wynik testu wykonanego nie wcześniej niż 48 godz. przed przyjazdem. Rejestracja na bezpłatny test jest możliwa online. Obowiązek odbycia kwarantanny nie dotyczy osób, które zawodowo przewożą towary i osoby, pracowników służy zdrowia oraz osób, które z ważnych przyczyn zawodowych wjeżdżają do Dolnej Saksonii lub wyjeżdżają z Dolnej Saksonii codziennie lub na okres kilku dni. Kwarantanna nie dotyczy także osób, których pobyt w strefie ryzyka nie przekroczył 48 godz. lub które przyjeżdżają do Niemiec na mniej niż 24 godz.

 • Szlezwik-Holsztyn

Z kwarantanny wyłączone są osoby, które podróżują tranzytem lub przedstawiły negatywne wyniki dwóch testów, wykonanych w odstępie co najmniej 5 dni (punkty testowania). Oznacza to, że po wjeździe należy przebywać w kwarantannie co najmniej do czasu uzyskania drugiego negatywnego wyniku. Kwarantanna nie dotyczy osób, które zawodowo przewożą dobra i osoby, których pobyt w strefie ryzyka nie przekroczył 48 godz. lub których podróż do Szlezwiku-Holsztyna jest niezbędna i niemożliwa do odłożenia w czasie oraz nie przekracza 48 godz.

 • Berlin

Z kwarantanny wyłączone są osoby, które podróżują tranzytem lub przedstawiły negatywny wynik testu, wykonanego nie wcześniej niż 48 godz. przed przyjazdem. Z kwarantanny zwolnieni są także kierowcy, pracownicy przedsiębiorstw transportowych (osoby przewożące osoby, dobra i towary w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych) pod warunkiem, że pobyt w obszarze ryzyka nie przekroczył 72 godz. lub przyjeżdżają do Berlina na mniej niż 48 godzin.

 • Nadrenia Północna-Westfalia

Ambasada RP

Z kwarantanny wyłączone są osoby, które podróżują tranzytem lub przedstawiły zaświadczenie lekarskie o negatywnym wyniku testu (w języku niemieckim lub angielskim), wykonanego nie wcześniej niż 48 godz. przed przyjazdem. Z kwarantanny zwolnione są także osoby zajmujące się przewozem towarów i osób, a także osoby przyjeżdżające na mniej niż 24 godz. lub mogące udowodnić, że przebywały na obszarze ryzyka przez czas krótszy niż 24 godz.Oficjalna strona landu

Z kwarantanny zwolnione są osoby podróżujące tranzytem (bez noclegu), podróżujące w ramach tzw. „małego ruchu granicznego” oraz przyjeżdżające do Nadrenii Północnej-Westfalii na maksymalnie 24 godziny.

Ponadto z ważnych powodów zawodowych można wjechać do Nadrenii Północnej-Westfalii z obszaru ryzyka na okres do 5 dni.

 • Hesja

Ambasada RP

Z kwarantanny wyłączone są osoby, które podróżują tranzytem lub przedstawiły negatywny wynik testu, wykonanego nie wcześniej niż

48 godz. przed przyjazdem. Z kwarantanny zwolnione są także osoby zajmujące się przewozem towarów i osób.


Oficjalna strona landu

Z kwarantanny zwolnione są osoby, które podróżują tranzytem. Również osoby zajmujące się przewozem osób i towarów, a ponadto:

 • przebywały w strefie ryzyka krócej niż 72 godziny
 • spędzają w Hesji mniej niż 48 godzin.

Tylko wtedy, gdy osoby nie mają objawów wskazujących na COVID-19 w rozumieniu aktualnych kryteriów Instytutu Roberta Kocha.

 • Nadrenia-Palatynat

Ambasada RP

Z kwarantanny wyłączone są osoby, które podróżują tranzytem lub przedstawiły negatywny wynik, wykonanego nie wcześniej niż 48 godz. przed przyjazdem. Istnieje możliwość wykonania testu w godzinach 10-18 w wyznaczonych punktach w pobliżu granicy z Francją, Luksemburgiem oraz Belgią.

Oficjalna strona landu

Z kwarantanny wyłączone są osoby, które wjeżdżają do Nadrenii-Palatynatu na okres do pięciu dni w celach zawodowych lub przebywają na tym terenie maksymalnie 24 godziny, przedstawią negatywny wynik testu wykonanego nie wcześniej niż 48 godz. przed przyjazdem.

 • Bawaria

Bawarskie Stowarzyszenie Transportu i Logistyki – wszyscy kierowcy zawodowi wjeżdżający do Bawarii z obszarów ryzyka przed wjazdem do muszą przejść testy

Izba Handlowa w Salzburgu, Konsulat Generalny RP w Monachium, Bawarskie Ministerstwo Zdrowia – obowiązek kwarantanny i testów nie obejmuje przejazdu tranzytem, a ponadto nie obejmuje kierowców zawodowych

~Dział Prawny Kancelarii Koben

Scroll to Top