Kancelaria transportowa

NIEMCY Westfalia – Zakaz jazdy w niedziele, sprawdź kogo nie dotyczy

NIEMCY Westfalia – Zakaz jazdy w niedziele, sprawdź kogo nie dotyczyNadrenia Północna-Westfalia – nowy dekret w związku z pandemią Covid-19,
dotyczący wyjątków od zakazu prowadzenia pojazdów ciężarowych w niedziele i święta

Ministerstwo Transportu Kraju Nadrenii Północnej-Westfalii informuje, że w celu zapewnienia ciągłości dostaw towarów ważnych dla ludności i gospodarki, wprowadzone zostają odstępstwa od Przepisów o Ruchu Drogowym (StVO) § 30 ust. 3 i 4 i od Rozporządzenia dotyczącego zakazu prowadzenia pojazdów w niedziele i święta § 46 ust. 2

Odstępstwo od zakazu prowadzenia pojazdów w niedziele i święta wchodzi w życie
31 października 2020 r. i obowiązuje do 18 stycznia 2021 r.

Ma ono zastosowanie również do pustych przejazdów, nie ma jednak zastosowania do ładunków ponadgabarytowych i ciężkich.

Wprowadzone odstępstwa mogą w każdej chwili zostać odwołane.

~Dział Prawny Kancelarii Koben

Scroll to Top