Kancelaria transportowa

NIEMCY – naliczone opłaty drogowe – jak odzyskać pieniądze?

NIEMCY – naliczone opłaty drogowe – jak odzyskać pieniądze?

Niemcy nieprawidłowo obliczały opłaty drogowe!

Napisz do nas i DOWIEDZ SIĘ, JAK OTRZYMAĆ ZWROT!
Zajmiemy się Twoją sprawą.

Europejski Trybunał Sprawiedliwości ponownie zajął się NIEMIECKIMI OPŁATAMI DROGOWYMI dla pojazdów ciężarowych,
które były pobierane NIEZGODNIE z obowiązującą dyrektywą.

Koszty utrzymania policji drogowej, nie mogą być uwzględniane przy pobieraniu opłat drogowych w Niemczech. 
Tak zdecydował Europejski Trybunał Sprawiedliwości (ETS ) w środę w Luksemburgu
i tym samym przyznał rację polskiej firmie spedycyjnej ( wyrok z 28 października 2020 r., Sygn. C-321/19). 


Zdaniem ETS, przy ustalaniu opłat drogowych, należy brać pod uwagę tylko koszty infrastruktury,
tj. koszty budowy, eksploatacji, utrzymania i rozbudowy dróg.
Natomiast za działania policji odpowiedzialne jest państwo.
Kosztów policji drogowej w myśl przepisów nie można zatem wliczyć do wysokości pobieranych opłat drogowych.

Polska firma transportowa złożyła pozew do Wyższego Sądu Administracyjnego w Nadrenii Północnej-Westfalii
o zwrot opłat drogowych za rok 2010 i 2011. 
Ich zdaniem stawki pobieranych opłat, są sprzeczne z unijną dyrektywą. 
Najważniejszym punktem spornym były wspomniane koszty policji drogowej.

Mimo argumentacji prokuratora generalnego Niemiec, iż decyzja która zapadła, może pociągnąć za sobą ryzyko poważnych skutków gospodarczych dla kraju,  Europejski Trybunał Sprawiedliwości odrzucił wniosek Rządu Federalnego, o ograniczenie w czasie skutków powyższego wyroku.

~Dział Prawny Kancelarii Koben

Skontaktuj się z nami i DOWIEDZ SIĘ, JAK OTRZYMAĆ ZWROT!

Scroll to Top