Kancelaria transportowa

Aktualizacja 06/11 | Republika Słowacka- testy na COVID-19 dla kierowców?

Aktualizacja 06/11 | Republika Słowacka- testy na COVID-19 dla kierowców?

AKTUALIZACJA 6 | 11 | 2020

Zasady wjazdu cudzoziemców do Republiki Słowackiej i tranzytu przez jej terytorium-
ZWOLNIEINE kierowców z obowiązku testowania na COVID-19 OD 9 listopada 2020 roku

Z dniem 1 października 2020 roku władze Republiki Słowackiej wprowadziły stan nadzwyczajny na terytorium całego kraju.
Od 24 października 2020 roku na całym terytorium Republiki Słowackiej obowiązują ograniczenia swobody przemieszczania się,
które dotyczą również obywateli PL.

W związku z istniejącymi rozbieżnościami w interpretacji przepisów dot. zasad wjazdu i tranzytu przez terytorium Słowacji,
zwłaszcza zaś w kwestii obowiązku posiadania  zaświadczenia o negatywnym wyniku testu RT-PCR; oraz faktu iż przedstawiciele kierownictwa policji oraz MSW na Słowacji, w rozmowach telefonicznych przedstawiają rozbieżne wersje
aktualnie obowiązujących zasad, informujemy co następuje:

Wjazd na terytorium Słowacji od dnia 2 listopada 2020 roku odbywa się bez kontroli granicznych,
wszystkie przejścia graniczne są czynne, nie ma konieczności odbycia kwarantanny, ale niezbędne jest posiadanie
zaświadczenia o negatywnym wyniku testu RT-PCR na COVID-19.
Wiceminister Martin Klus, podtrzymał przekazane Ambasadzie RP na Słowacji w ub. tygodniu stanowisko MSZ, że pomimo faktu,
iż Polska, Austria i Węgry w dalszym ciągu są zaliczane do krajów „zielonych” (mniej ryzykownych  pod względem epidemicznym) i braku kontroli granicznych z tymi krajami, to jednak wszyscy wjeżdżający z tych krajów na terytorium Słowacji,
muszą posiadać zaświadczenie o negatywnym wyniku testu RT-PCR.

OD DNIA 9 listopada 2020 roku ZWOLNIENI z tego obowiązku BĘDĄ kierowcy samochodów ciężarowych
wykonujących transport towarów, pod warunkiem opuszczenia terytorium Republiki Słowackiej
w nieprzekraczalnym czasie 48 godzin od momentu wjazdu.

_____________________________________________________________________________

AKTUALIZACJA 4 | 11 | 2020:

Naszym prawnikom udało się uzyskać informacje bezpośrednio z Departamentu Konsularnego MSZ Republiki Słowackiej,
gdzie dowiedzieliśmy się, że w związku obowiązującym na terenie całej Słowacji zakazem przemieszczania się
w okresie od 2 listopada do 8 listopada 2020 roku (w godzinach od 5.00 do godz. 1.00 następnego dnia)  –
wszystkie osoby wjeżdżające na terytorium Słowacji (niezależnie od celu wjazdu i tranzytu) mogą się poruszać po terytorium kraju
pod warunkiem posiadania zaświadczenia o negatywnym wyniku testu RT-PCR (tłumaczenie zaświadczenia na język słowacki nie jest wymagane, jeśli test był wykonany w kraju UE).

W przypadku naruszenia aktualnych zakazów poruszania się po terytorium Słowacji należy liczyć się z możliwością ukarania mandatem w wysokości do 1659 EUR.

_____________________________________________________________

Z dniem 1 października 2020 roku, władze Republiki Słowackiej wprowadziły stan nadzwyczajny na terytorium całego kraju.

Od 24 października 2020 roku na całym terytorium Republiki Słowackiej obowiązują ograniczenia swobody przemieszczania się,
od których nie ma żadnych wyjątków. Dotyczą one również kierowców zawodowych wykonujących transport transgraniczny,
jak również tranzytu.

Wjazd z Polski do Słowacji i tranzyt z Polski przez jej terytorium, od dnia 2 listopada 2020 roku odbywa się bez kontroli granicznych,
ale niezbędne jest posiadanie zaświadczenia o negatywnym wyniku testu RT-PCR na COVID-19.
Zgodnie z uzyskaną od Ambasady Polski w Bratysławie telefoniczną informacją,
obowiązek ten dotyczy również kierowców międzynarodowych.

~Dział Prawny Kancelarii Koben

Scroll to Top