Kancelaria transportowa

PORTUGALIA – Stan Klęski Żywiołowej – COVID-19

PORTUGALIA – Stan Klęski Żywiołowej – COVID-19

Od 14 października na całym terytorium Republiki Portugalskiej obowiązuje STAN KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ.

Władze Portugalii wprowadziły środki mające na celu przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się pandemii COVID-19.
Najważniejsze z nich to:

  • Zakaz zgromadzeń powyżej 5 osób w miejscach publicznych (zarówno na otwartym obszarze jak i w zamkniętych pomieszczeniach takich jak restauracje, sklepy czy punkty usługowe);
  • Zlecenie służbom porządkowym i sanitarnym wzmocnienia kontroli przestrzegania obowiązujących zasad bezpieczeństwa, zarówno w na obszarze otwartym, jak i w zamkniętych pomieszczeniach;
  • Zalecenie korzystania we wszelkich miejscach publicznych z maseczki ochronnej oraz używania aplikacji Stayaway Covid (i komunikowania za jej pośrednictwem ewentualnego dodatniego wyniku testu na COVID-19).

Zgodnie z informacją udzieloną przez Ambasadę Rzeczpospolitej Polskiej od 4 listopada
w 120 gminach obowiązywać będą dodatkowe obostrzenia, zakładające m.in. nakaz pozostawania w domu
oraz zakaz wyjazdu poza gminę swego zamieszkania.

Powyższe obostrzenia nie obejmują pracy zawodowej, zatem kierowcy w transporcie międzynarodowym,
zapewniający ciągłość dostaw będą mogli przemieszczać się po terytorium Portugalii.
Konieczne będzie jednak posiadanie zaświadczenia od pracodawcy (w j. angielskim lub portugalskim) poświadczającego charakter przejazdu związany z wykonywaniem przez kierowców pracy zarobkowej.
Władze portugalskie nie udostępniły wzoru takiego oświadczenia, wobec czego wystarczający będzie dokument, który precyzuje tożsamość pracodawcy i pracownika, cel wykonywanych czynności (drogowy transport towarów)
oraz oznaczenie pojazdu, którym porusza się kierowca.
Zalecamy również, aby kierowcy wykonujący operacje transportowe na terytorium Portugalii posiadali przy sobie 
dokumenty potwierdzające, że podróż odbywa się w związku z wykonywaniem transportu drogowego,
np. dokumenty przewozowe, a także umowę o pracę przetłumaczoną na język angielski lub portugalski.

~Dział Prawny Kancelarii Koben

Zapraszamy do kontaktu!

Scroll to Top