Kancelaria transportowa

Stan wyjątkowy w Republice Czeskiej – zasady podróżowania

Stan wyjątkowy w Republice Czeskiej – zasady podróżowania

Z powodu pogarszającej się sytuacji epidemiologicznej
od 5 października w Czechach zaczął obowiązywać stan wyjątkowy.
Od 22 października na terytorium całego kraju swobodę przemieszczania się
ograniczono do miejsc niezbędnych
tj. praca, dom, lekarz, zakupy pierwszej potrzeby, wprowadzono powszechny obowiązek noszenia maseczek
i zakaz zgromadzeń (powyżej 2 osób). Od 28 października obowiązuje godzina policyjna,
co oznacza zakaz wychodzenia z domu od godziny 21.00 do 5.00.

UWAGA!
Od 9.11. br. obowiązują nowe zasady wjazdu na terytorium Czech z Polski, co oznacza, że od tego dnia, 
podróżni z Polski nie będą mogli wjechać na terytorium Czech. 

  • Wyjątkiem dotyczącym możliwości wjazdu na terytorium Czech z kraju wysokiego ryzyka (w tym Polski), zostali objęci m. in. pracownicy transportu międzynarodowego, którzy są również zwolnieni z obowiązku wypełnienia formularza lokalizacyjnego i testowania na COVID- 19.
  • Z powyższych obostrzeń, zwolnieni są również obywatele UE i cudzoziemcy posiadający zezwolenie na pobyt stały lub długoterminowy na terenie UE, którzy w ciągu 12 h przejeżdżają przez Czechy TRANZYTEM, lub podróżujący do Czech na okres nieprzekraczający 12 godz. z pilnych powodów zdrowotnych, rodzinnych, biznesowych lub zawodowych.

~Dział Prawny Kancelarii Koben

Scroll to Top