Kancelaria transportowa

Niemcy – odstępstwa od zakazu prowadzenia pojazdów

Niemcy – odstępstwa od zakazu prowadzenia pojazdów

Mecklemburgia-Pomorze przednie
ZAKAZ PROWADZENIA POJAZDÓW CIĘŻAROWYCH W NIEDZIELE i święta ZAWIESZONY DO POŁOWY STYCZNIA 2020 r.

Schwerin. Jak informuje Federalny Urząd ds.Transportu Towarów w Niemczech, kolejny kraj związkowy wprowadza odstępstwa od zakazu prowadzenia pojazdów ciężarowych w niedziele i święta. 

Również w Meklemburgii-Pomorzu Przednim samochody ciężarowe mogą teraz poruszać się po drogach w niedziele i święta dzięki zwolnieniu z zakazu.

Rozporządzenie obowiązuje do 18 stycznia 2021 r., i dotyczy również pustych przejazdów.
Nie dotyczy natomiast dużych i ciężkich transportów ponadgabarytowych i ponadnormatywnych.

~Dział Prawny Kancelarii Koben

Scroll to Top