Kancelaria transportowa

NIEMCY: Szlezwik-Holsztyn znosi wymóg kwarantanny dla personelu transportowego

NIEMCY: Szlezwik-Holsztyn znosi wymóg kwarantanny dla personelu transportowego

Personel transportowy może przebywać w obcym obszarze ryzyka dłużej niż 72 godziny i ich pobyt w Niemczech może być dłuższy niż 72 godziny, bez konieczności poddawania się kwarantannie

Szlezwik-Holsztyn zwalnia osoby, które przewożą towary w celach zawodowych, wykonując usługi w transporcie transgranicznym i które przebywały w obcym obszarze ryzyka z obowiązku kwarantanny. 
Osoby te nie muszą też przedstawiać negatywnego testu na COVID- 19. 

Nowe rozporządzenie weszło w życie 29 listopada 2020 r. i jest ważne do 20 grudnia br. 
Warunkiem jest jednak to, że pracownicy ci nie wykazują żadnych objawów chorobowych i przestrzegają wytycznych dotyczących zachowania środków ostrożności i higieny.

Jak podano w uzasadnieniu, wyjątek ten uwzględnia potrzeby branży logistycznej i jego wprowadzenie jest niezbędne do utrzymania ciągłości zaopatrzenia ludności. Zaś osoby, które przewożą towary w ruchu transgranicznym, wykonują usługi transportowe w kontekście działalności zawodowej, która zwykle nie powoduje znaczących kontaktów społecznych.

Do chwili wprowadzenia tego nowego rozporządzenia, w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, osoby, które przebywały w obcym obszarze ryzyka przez ponad 72 godziny w ciągu ostatnich dziesięciu dni przed wjazdem, musiały odbyć 10- dniową kwarantannę. Pracownicy zajmujący się transgranicznym transportem towarów, byli z tego obowiązku wyłączeni tylko wtedy, gdy przebywali w obcym obszarze ryzyka krócej niż 72 godziny, lub ich pobyt w Niemczech był krótszy niż 72 godziny i nie wykazywali żadnych objawów chorobowych.

~Dział Prawny Kancelarii Koben

Scroll to Top