Kancelaria transportowa

REPUBLIKA CZESKA- PODWYŻKA PŁACY MINIMALNEJ W 2021 roku

REPUBLIKA CZESKA- PODWYŻKA PŁACY MINIMALNEJ W 2021 roku

Jak podaje Ministerstwo Pracy i Spraw Socjalnych w Pradze, płaca minimalna w Republice Czeskiej
wzrośnie w 2021 r., z 14 600 CZK do 15 200 CZK miesięcznie.

Prawo pracy w Czechach rozróżnia płacę minimalną i tzw. wynagrodzenie gwarantowane.

Wynagrodzenie gwarantowane to najniższe ustalone wynagrodzenie za pracę w zależności od przynależności do danej grupy zawodowej i od wykonywanej pracy.
Płaca gwarantowana nie może być niższa niż płaca minimalna. W przeciwieństwie do płacy minimalnej, wynagrodzenie gwarantowane nie dotyczy umów o pracę poza stosunkiem pracy.

Kwota najniższych poziomów gwarantowanego wynagrodzenia jest podzielona na 8 grup zawodowych, a podwyżka w 2021 r. oznacza wzrost miesięcznego wynagrodzenia dla wszystkich ośmiu grup.
Tak więc najniższe gwarantowane wynagrodzenie dla 1 grupy zawodowej, wynosić będzie w 2021 r. 15 200 CZK miesięcznie lub 90,50 CZK za godzinę i jest to równocześnie stawka obowiązującej od przyszłego roku płacy minimalnej.

Jeżeli chodzi o wysokość gwarantowanego wynagrodzenia w branży transportowej;

  • kierowcy pojazdów do 3,5 t należą do II grupy zawodowej i ich najniższe miesięczne wynagrodzenie w 2021 r. wzrasta z 16 100 CZK do 16 800 CZK i wynosi:

CZK/miesiąc             CZK/godz.

16 800                         99,99

  • kierowcy pojazdów powyżej 3,5 t należą do III grupy zawodowej i ich najniższe miesięczne wynagrodzenie w 2021 r. wzrasta z 17 800 CZK do 18 500 CZK i wynosi:

CZK/miesiąc             CZK/godz.

18 500                         110,30

~Dział Prawny Kancelarii Koben

Scroll to Top