Kancelaria transportowa

AKTUALNE INFORMACJE I ZALECENIA – KWARANTANNA – COVID w Niemczech

AKTUALNE INFORMACJE I ZALECENIA – KWARANTANNA – COVID w Niemczech

Jak poinformowano na Portalu Gov.pl, Republika Federalna Niemiec podejmuje działania ograniczające rozprzestrzenianie się koronawirusa na terenie kraju.
Nowe ograniczenia tzw. twardy lockdown będą trwały co najmniej do 10 stycznia 2021 r. 

WAŻNE! Szczegóły obostrzeń w życiu publicznym i wprowadzonych ograniczeń mogą różnić się w zależności od kraju związkowego.

Obowiązek 10-dniowej kwarantanny dotyczy generalnie wszystkich osób, które wjeżdżają do Niemiec, a które w okresie 10 dni przed wjazdem na teren Niemiec znajdowały się na obszarze podwyższonego ryzyka. Cała Polska jest uznawana za obszar podwyższonego ryzyka.

OGÓLNE ZASADY KWARANTANNY:

Według ogólnych zasad przy braku symptomów zachorowania na COVID-19, obowiązkowej kwarantannie NIE podlegają:

  • osoby, które podróżują przez Niemcy w tranzycie. Tranzyt powinien odbywać się bez zbędnych postojów oraz noclegu;
  • osoby, których pobyt w Niemczech lub w kraju graniczącym z Niemcami uznanym za obszar podwyższonego ryzyka trwa do 24 godzin;
  • osoby przewożące zawodowo osoby, towary lub dobra, przy pobycie w Niemczech lub w obszarze podwyższonego ryzyka do 72 godzin oraz przy zachowaniu odpowiednich standardów higieny i reżimu sanitarnego;
  • osoby, które w pilnych celach zawodowych lub kształcenia wjeżdżają na teren Niemiec lub na obszar podwyższonego ryzyka i których pobyt nie przekracza 5 dni, posiadające zaświadczenie o niezbędności podróży od pracodawcy lub zleceniodawcy oraz negatywny wynik testu wykonanego 48 godzin przed wjazdem.

 

Informacje na temat poszczególnych krajów związkowych

 

Badenia-Wirtembergia

Obowiązują ogólne zasady kwarantanny

Bawaria

Obowiązują ogólne zasady kwarantanny. WYJĄTKI! Od 09.12.2020 r. nie ma możliwości zwolnienia z kwarantanny w przypadku przekraczania granicy w ramach małego ruchu granicznego (do 24 godz.). 

Berlin

Obowiązują ogólne zasady kwarantanny

Brandenburgia

Obowiązują ogólne zasady kwarantanny. WYJĄTKI! Od 16 grudnia 2020 r. nie ma możliwości zwolnienia z kwarantanny w przypadku przekraczania granicy w ramach małego ruchu granicznego do 24 godz. Osoby, które w pilnych celach zawodowych lub kształcenia wjeżdżają na teren Brandenburgii do 5 dni, są zwolnione z obowiązku posiadania negatywnego wyniku testu. 

Brema

Obowiązują ogólne zasady kwarantanny

Dolna Saksonia

Obowiązują ogólne zasady kwarantanny

Hamburg

Obowiązują ogólne zasady kwarantanny

Hesja

Obowiązują ogólne zasady kwarantanny

Meklemburgia-Pomorze Przednie

Obowiązują ogólne zasady kwarantanny. WYJĄTKI! Nie ma możliwości zwolnienia z kwarantanny w przypadku przekraczania granicy w ramach małego ruchu granicznego (do 24 godz.).

Nadrenia Północna-Westfalia

WAŻNE! 20.11.2020 r. orzeczeniem Wyższego Sądu Administracyjnego w Monastyrze (Oberverwaltungsgericht Münster) uchylone zostało obowiązujące od 9 listopada 2020 r. rozporządzenie ws. zasad wjazdu na terytorium Nadrenii Północnej-Westfalii (Corona-Einreiseverordnung).

Tym samym zniesiony został m. in. obowiązek poddawania się kwarantannie czy też przedkładania negatywnego wyniku testu na obecność koronawirusa po przyjeździe z kraju/regionu uznawanego przez Instytut Roberta Kocha za obszar ryzyka.

Nadrenia-Palatynat

Obowiązują ogólne zasady kwarantanny

Kraj Saary

Obowiązują ogólne zasady kwarantanny

Saksonia

Obowiązują ogólne zasady kwarantanny. WYJĄTKI! Osoby, które wjeżdżają na teren Saksonii lub na obszar podwyższonego ryzyka w pilnych celach zawodowych lub kształcenia nie podlegają kwarantannie, jeżeli ich pobyt nie przekracza 72 godzin (a nie jak w zasadach ogólnych do 5 dni). W przypadku pilnej podróży służbowej, rozporządzenie zwalnia z obowiązku posiadania negatywnego wyniku testu przed wjazdem. 

Saksonia-Anhalt

Obowiązują ogólne zasady kwarantanny.

Szlezwik-Holsztyn

Obowiązują ogólne zasady kwarantanny. WYJĄTKI! Zwolnienie z kwarantanny dla osób podróżujących w ruchu przygranicznym do 24 godz. dotyczy tylko podróży z/do Danii. 

Turyngia

Obowiązują ogólne zasady kwarantanny.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy kontaktować się z właściwym urzędem ds. zdrowia

Elektroniczna rejestracja podróży

Każda osoba wjeżdżająca do Niemiec, która jakiś czas przebywała w obszarze podwyższonego ryzyka w okresie 10 dni przed wjazdem do Niemiec, powinna elektronicznie zgłosić swój przyjazd na stronie www.einreiseanmeldung.de.

Elektroniczna rejestracja podróżnych NIE dotyczy tylko tych osób, które:

  • przejeżdżają przez Niemcy w tranzycie, 
  • podróżują w ramach małego ruchu przygranicznego do 24h, 
  • przewożą zawodowo ludzi, towary lub dobra (tj. kierowców zawodowych oraz pracowników firm transportowych).

~Dział Prawny Kancelarii Koben

Scroll to Top